UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

Spis treści

- Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy po roku działalności
- Posłania do Prezesa Mię™dzynarodowego Związku Spółdzielczego   i Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
- Założenia działalności programowej ZLSP na II półrocze 1992 r.
- Ustawodawstwo spółdzielcze
- Informacje "€“ Komunikaty
- Członkowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
- Kronika

Spis treści

- Do członków Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
- Statut Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
- Uchwały I Zjazdu Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
- Uchwały I Zjazdu Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
- Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
- Skład osobowy Rady Nadzorczej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
- Skład osobowy Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.
- Kronika

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze w Polsce.

 


Powstał 14 listopada 1991 r. w Warszawie.


Posiada osobowośę‡ prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 7 lipca o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze i zmianie niektórych innych ustaw oraz własnego statutu.

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz