UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

26 września 2016r.

Z nowym rokiem szkolnym kontynuujemy realizacje projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy po wakacyjnej przerwie wróciła do tarnowskich szkół, gdzie kontynuuje rozpoczętą przed wakacjami realizację projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start” na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa.

W ramach dotychczasowej jego realizacji w czterech tarnowskich szkołach zorganizowano spotkania informacyjne promujące przedsiębiorczość i spółdzielczą formę gospodarowania, warsztaty z przedsiębiorczości przeznaczone dla potencjalnych członków spółdzielni uczniowskich oraz kurs dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskiej.

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, podobnie jak w poprzednich latach, zamierza sporządzić „Ranking najlepszych spółdzielni pracy” za rok 2015. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Rankingu i wypełnienia ankiety.

Udostępnienie informacji o wynikach finansowych przez spółdzielnie pracy zrzeszone w ZLSP oraz nie zrzeszone pozwoli na uaktualnienie bazy danych ZLSP oraz sporządzenie rankingu najlepiej prosperujących spółdzielni pracy na terenie całej Polski, czyli ocenę sytuacji finansowej przy równoczesnym uwzględnieniu jej zarządzania i innych czynników, np. zdolności spółdzielni do przezwyciężenia kryzysu ekonomicznego.

Obliczenie będzie podstawą do opracowania Rankingu najlepszych spółdzielni pracy.

Ocena działalności i publikowanie ostatecznych wyników Rankingu (miejsce, które spółdzielnia zajmie w tabeli rankingu) ma za zadanie spełniać pozytywną rolę jako czynnik dający satysfakcję firmom pracującym najefektywniej i jako element mobilizujący pozostałe firmy do bardziej racjonalnej i aktywnej działalności.

 4 lipiec 2016r.

Po zorganizowaniu spotkań informacyjnych oraz przygotowaniu uczniów z czterech tarnowskich szkół do działania w spółdzielniach uczniowskich, przyszedł czas na zorganizowanie kursu dla potencjalnych opiekunów takich spółdzielni.

Każda spółdzielnia uczniowska musi mieć wyznaczonego opiekuna, który powinien zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu wspierać uczniów w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni uczniowskiej w szkole.

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP wspierając szkoły w tworzeniu spółdzielni uczniowskich w ramach realizacji zadania publicznego „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start” zorganizowała 16 godzinny kurs dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich.

P1080614

17 czerwiec 2016r.

Przed wakacjami uczniowie skoncentrowani są na zakończeniu roku szkolnego z jak najwyższymi ocenami, mimo to pośród natłoku obowiązków tarnowska młodzież z czterech szkół ponadgimnazjalnych znalazła czas na dodatkowe zajęcia i otrzymała spory „zastrzyk wiedzy” spółdzielczej podczas trzydniowych warsztatów organizowanych dla potencjalnych członków spółdzielni uczniowskich.

1

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47, odbyło się spotkanie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES), w którym ze strony ZLSP uczestniczył Janusz Paszkowski, Prezes Zarządu ZLSP i Urszula Fila-Kicman, Asystentka Prezesa ZLSP.

W dniach 21-29 października 44-osobowa delegacja Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) przebywała z wizytą studyjną w Chinach na zaproszenie Chińskiej Narodowej Federacji Spółdzielni Dostawców i Spółdzielni Marketingowych (ACFSMC). Wśród delegatów znaleźli się™ przedstawiciele zrzeszonych spółdzielni pracy, oraz na zaproszenie Związku reprezentanci innych branż spółdzielczych, np. spółdzielni rolniczych, spółdzielni "€žSamopomoc Chłopska"€, czy spółdzielni konsumenckich "€žSpołem"€ oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsię™biorstw KRAK-Business, a także przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej ZLSP, pracownicy Biura Zarządu i Delegatur Regionalnych.

W dniach 6-9 października 2014 r. w kanadyjskim Quebec odbyła się™ najwię™ksza impreza spółdzielcza na świecie "€“ Mię™dzynarodowy Szczyt Spółdzielczy 2014. Głównymi organizatorami Szczytu była Grupa Desjardins, najwię™ksze stowarzyszenie unii kredytowych "€“ odpowiednika polskich SKOK-ów w Ameryce Północnej oraz Mię™dzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA). 

W imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno "€“ Ekonomicznych serdecznie zapraszamy na warsztaty finansowe zatytułowane: "€žJak oceniaę‡ kondycję™ spółdzielni i najkorzystniej pozyskiwaę‡ zwrotne środki finansowe na jej rozwój?"€ skierowane do Prezesów, Członków Zarządów oraz Głównych Księ™gowych spółdzielni.

W dniu 23 maja 2014 roku w Urzę™dzie Miasta Krakowa odbyła siꙠ doroczna uroczystość  organizowana przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsię™biorstw "Krak - Business".    W uroczystości uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Zastę™pca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel, Wicewojewoda Andrzej Harꙿlak, V-ce przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy był reprezentowany przez Janusza Paszkowskiego - Prezesa Zarządu ZLSP, Joannę™ Brzozowską-Wabik, Członka Zarządu, Genowefę™ Zapasek Dyrektora Delegatury ZLSP w Krakowie, Annę™ Bulka. 

Zarząd Klubu Prezesa i Księ™gowego oraz Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie serdecznie zaprasza w dniu 26.03.2012 o godzinie 12.00 przedstawicieli Państwa Spółdzielni do udziału w przedświątecznym spotkaniu.

Omawiane bę™dą nastę™pujące tematy:

Na początku listopada delegacja Narodowej Chińskiej Federacji Spółdzielni Dostawców i Spółdzielni Marketingowych (ACFSMC) przyjechała do Polski na zaproszenie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP), z którym prowadzi rozmowy dotyczące utworzenia w Warszawie Spółdzielczego Ośrodka Współpracy Polsko-Chińskiej. W skład 8-osobowej delegacji weszły nastę™pujące osoby:

Mię™dzynarodowy Rok Spółdzielczości ogłoszony przez Organizację™ Narodów Zjednoczonych powoli dobiega końca. Mię™dzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA) we współpracy z Co-operative Group i Co-operatives UK zaplanował i zorganizował serię™ wydarzeń z okazji zakończenia Mię™dzynarodowego Roku, które odbyły się™ w dniach 29.10-2.11.2012 w Manchesterze.

W Chechle w dniu 15 czerwca 2012 roku zainaugurowano działalność‡ 6-go już w Małopolsce Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ). Zakład Aktywności Zawodowej OPOKA, który działa w Chechle przy ul. Hutniczej 22 różni sie tym od innych, że jego założycielem jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”. Obecnie ZAZ zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych w gastronomii, czyli w zawodach kucharza, kelnera i pomocy kuchennej.

W Urzę™dzie Miasta Krakowa w Sali Portretowej w dniu 22 maja 2012 roku na uroczystości wrę™czenia nagrody "€žPióro Businessu"€ spółdzielczośę‡ była reprezentowana mię™dzy innymi przez Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej Zdzisława Zatorskiego, przedstawicieli Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz przedstawicieli spółdzielni pracy z Małopolski.

"€žWiem wszystko o polskiej SPӓŁDZIELCZOŚCI"€

W dniach 21-22 kwietnia 2012 roku w Krakowie miał miejsce Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości, zorganizowany przez Fundację™ Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach obchodów Mię™dzynarodowego Roku Spółdzielczości (MRS) ogłoszonego przez Organizację™ Narodów Zjednoczonych.

Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Kielcach wspólnie ze Spółdzielniami wszystkich branż województwa świę™tokrzyskiego zamierza zorganizowaꇠ

w I półroczu b.r. uroczyste obchody Mię™dzynarodowego Roku Spółdzielczości pod patronatem Marszałka Województwa Świę™tokrzyskiego.

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz