UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

22 grudnia 2016r.

19 grudnia 2016 roku do Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa zostali zaproszeni na spotkanie z władzami Miasta Tarnowa przedstawiciele tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych, władz oświatowych, spółdzielczości dorosłych, mediów oraz uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym powołali spółdzielnie uczniowskie w pięciu tarnowskich szkołach wraz z opiekunami.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w ramach podsumowania projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”, którego głównym celem było pobudzenie przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców Tarnowa.

Projektem zostali objęci uczniowie tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice/opiekunowie, a także dyrektorzy i kadra pedagogiczna. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: zorganizowano 11 spotkań promujących przedsiębiorczość i spółdzielczą formę gospodarowania dla 156 uczniów i nauczycieli, przeprowadzono kurs dla 11 potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich, zrealizowano 5 trzydniowych warsztatów z przedsiębiorczości dla potencjalnych członków spółdzielni uczniowskich, łącznie dla 63 uczniów oraz zorganizowano wycieczkę do Muzeum Spółdzielczości w Warszawie dla 70 osób.

Najważniejszym rezultatem projektu było powstanie następujących spółdzielni uczniowskich: Spółdzielni Uczniowskiej „OMNIA” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Spółdzielni Uczniowskiej „HETMANKA” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Spółdzielni Uczniowskiej „HORYZONT” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, Spółdzielni Uczniowskiej „PSZCZÓŁKA” w Zespole Szkół dla Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Spółdzielni Uczniowskiej „HERMES” w Zespole Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych.

Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania szerszemu gremium nowopowstałych spółdzielni uczniowskich, ich misji, podjętych działań oraz dalszych pomysłów na prowadzenie działalności.

Rangę spotkania podniosło wręczenie pamiątkowych dyplomów i podziękowań dla członków założycieli nowopowstałych spółdzielni uczniowskich, ich opiekunów, a także dyrektorów szkół przez Piotra Augustyńskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa, Janusza Paszkowskiego – Prezesa Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Annę Bulkę – Prezesa Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, którzy życzyli młodym ludziom sukcesów w dalszym rozwoju ich spółdzielni. Podczas spotkania każda z założonych spółdzielni uczniowskich otrzymała komplet publikacji od Krajowej Rady Spółdzielczej, które będą zalążkiem spółdzielczych biblioteczek w tarnowskich szkołach.

W rozmowach kuluarowych członkowie spółdzielni uczniowskich i ich opiekunowie wymienili się dotychczas zdobytymi doświadczeniami, a także zachęcali przedstawicieli innych szkół do promowania zasad, wartości idei spółdzielczych oraz podjęcia tej samej inicjatywy.

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz