ZLSP webinar

We współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych oraz PLZ Spółdzielnią zapraszamy na bezpłatne szkolenie, w trakcie którego dowiecie się Państwo, jak uzyskać grant do 8 tysięcy złotych na cyfryzację Waszej spółdzielni.

Zaproszenie skierowane jest do spółdzielni z województw: małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, ponieważ te województwa są objęte programem.

KPO

W związku z zapytaniem ofertowym nr 1/2024 na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z przeprowadzeniem odpowiednich procedur oraz przeszkoleniem personelu informujemy, iż w dniu 25 kwietnia br. zebrała się Komisja oceniająca oferty powołana przez Zarząd Związku Lustracyjnego Spółdzielni.

W wyniku oceny przedstawionych ofert zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w zapytaniu ofertowym, do realizacji została wybrana oferta firmy J.W. Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskując 83 punkty. 

OSES post

Mija rok od wejścia w życie długo oczekiwanej Ustawy o ekonomii społecznej. Ten czas to dla środowiska ekonomii społecznej, praktyków i urzędników, okres wnikliwej lektury nowych przepisów, dostosowywania swojej działalności do zmienionych zasad oraz bacznej obserwacji nowej rzeczywistości.

XV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej (OSES) będą okazją, aby przyjrzeć się temu pierwszemu okresowi działania nowego, fundamentalnie ważnego dla sektora prawa.

KPO dla PES grafika

13 czerwca 2023 roku Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu dotacyjnego zatytułowanego „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025”.

Głównym celem Programu było umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

polskie wydanie 1 1

W czerwcu 2022 roku CECOP opublikowała raport „Spółdzielcze się opiekują! Zalety modelu spółdzielczego dla zaspokojenia różnych potrzeb i wyzwań związanych z opieką w UE". 

Raport CECOP koncentruje się na tym, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia dużego zapotrzebowania na opiekę i jak radzą sobie z wyzwaniami w tym sektorze. 

KPO dla PES grafika

Uchwalona 5 sierpnia 2022 roku ustawa o ekonomii społecznej potwierdziła obecność spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w definicji podmiotów ekonomii społecznej. Rozszerzyła ją nawet o spółdzielnie produkcji rolnej.

Tym samym spółdzielnie pracy są beneficjentem programu, który 17 stycznia 2023 roku ogłosiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a który jest zatytułowany „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

webinar nauwc cecop 5 dec 1

Dyskusja poświęcona temu, jak mierzyć wpływ społeczny przedsiębiorstw spółdzielczych toczy się w Polsce od lat, jeśli nie od dekad. Wszelkie próby wypracowania narzędzia, które dałoby sektorowi miarodajne wskaźniki dotyczące efektów, jakie przynoszą działania spółdzielni nie tylko w obszarze biznesowym (tutaj wskaźniki są jednoznaczne), ale właśnie społecznym, do tej pory się nie upowszechniły.

Podobna dyskusja toczy się na poziomie Unii Europejskiej, a poszczególne kraje mają większe lub mniejsze sukcesy w tym obszarze. Z pewnością są jednak dwa kraje, które w tym temacie wiodą prym i jest to Hiszpania oraz Włochy.

W imieniu Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES) zapraszamy do wzięcia udziału w debacie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej w ramach 14. edycji  Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej (OSES), która odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Pałacyku Ksawerego Konopackiego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 11/13, w dzielnicy Praga-Północ, w godzinach 14:30 – 16:30.

W tym roku w ramach OSES poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Krajowy Plan Odbudowy – co może przynieść nowego? Jakie środki i na co rząd przewidział dla ES w KPO i jak je optymalnie wykorzystać?
  • Co powinien finansować rządowy program wsparcia ES przewidziany w Ustawie o Ekonomii Społecznej?
  • Czy potrzebny jest fundusz wsparcia przedsiębiorczości społecznej? Z jakich środków powinien powstać i co finansować?

30 lecie ZLSP 104

Pandemia opóźniła te obchody o rok, ale udało się! 22 września 2022 roku blisko setka przedstawicieli spółdzielni zrzeszonych w ZLSP, pracowników Związku oraz zaproszonych gości świętowała w Krakowie Jubileusz 30-lecia Związku Lustracyjnego Spółdzielni.

Związek powstał 14 listopada 1991 roku jako inicjatywa środowiska, które zintegrowało się wobec niezwykle trudnej sytuacji powstałej wskutek uchwalenia tzw. specustawy z 20 stycznia 1990 roku. Przez 30 lat działalności ZLSP spółdzielnie skutecznie przestawiły się na warunki gospodarki wolnorynkowej, skorzystały z procesu integracji Polski z Unią Europejską, zmodernizowały swoją działalność, przetrwały kolejne kryzysy, pokazując że bywają na nie bardziej odporne niż inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Obecność spółdzielczości pracy w sektorze ekonomii społecznej otworzyła nam drogę do współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, administracją publiczną, środowiskiem naukowym. Przedstawiciele tych sektorów byli bardzo licznie obecni w trakcie spotkania.

zdjęcie 3

8 września 2022 roku odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli 4 branż, które charakteryzuje powiązanie stosunku członkostwa ze stosunkiem pracy. Gospodarzem spotkania był Związek Lustracyjny Spółdzielni reprezentowany przez Joannę Brzozowską-Wabik – Członkinię Zarządu oraz Annę Bulka – Sekretarz Rady Nadzorczej. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Cezary Miżejewski – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Hubert Pora – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych oraz Łukasz Zbonikowski – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Nowe rozwiązania dla ekonomii społecznej

5 sierpnia 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o ekonomii społecznej. Ustawa zawiera m.in. definicję podmiotu ekonomii społecznej, która w zakresie spółdzielczości została rozszerzona o spółdzielnie produkcji rolnej. Oprócz więc spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych, to właśnie m.in. rolnicze spółdzielnie produkcyjne zostały włączone do sektora. Związek Lustracyjny Spółdzielni wnioskował o tę zmianę od początku prac nad projektem ustawy. Uznawaliśmy bowiem, że jeżeli kryterium przynależności do sektora jest cel zatrudnieniowy, to rolnicze spółdzielnie produkcyjne jak najbardziej go spełniają.

International CoopsDay Facebook

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości przypada w pierwszą sobotę lipca. W tym roku będzie obchodzony po raz 100tny! Mija tym samym dekada odkąd Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowy Rok Spółdzielczości, którym był 2012-ty!

Patrząc wstecz na tę spółdzielczą dekadę widzimy jak wiele się w ruchu spółdzielczym zmieniło. Przemiany społeczne, wchodzenie na rynek pracy nowego pokolenia, rewolucja cyfrowa, zagrożenia klimatyczne, fakt, że coraz boleśniej doświadczamy ograniczoności wielu zasobów, spowodowały, że wartości wspólnotowości zaczynają nabierać nowego znaczenia. Popularność, szczególnie wśród młodzieży, zyskują organizacje i przedsiębiorstwa oparte na wartościach, w tym spółdzielnie. To zainteresowanie przejawia się w tworzeniu tzw. spółdzielni platformowych czy też spółdzielni energetycznych. 

Financе Humanitarian Aid for COOP Ukraine 003

UWAGA! Zapisz grafikę na komputerze, aby powiększyć i odczytać wszystkie dane!

 

Drodzy członkowie, Spółdzielcy,

Kierujemy do Was ten list, aby poinformować Was, że COOP Ukraina zwróciła się z apelem o bezpośrednie wsparcie finansowe na odbudowę swojego ruchu. 

Po wybuchu straszliwej wojny na Ukrainie byliśmy świadkami bezprecedensowego ruchu solidarnościowego spółdzielni w regionie europejskim. Jesteśmy niezwykle dumni z wielu inicjatyw, które już zostały podjęte na różne sposoby, aby wesprzeć ludzi dotkniętych tą wojną.

W wyniku wojny wiele osób straciło życie, zniszczona została infrastruktura, a miliony ludzi uciekły z kraju. W tym czasie pozostawaliśmy w ścisłym kontakcie z COOP Ukraina, aby śledzić sytuację spółdzielni na miejscu.

Współpraca pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni a AGH nabiera rozpędu. Poprzednie działania doprowadziły m.in. do wprowadzenia w program nauczania przedmiotu „Spółdzielczość we współczesnym biznesie” oraz powołania koła naukowego Bridge2Business prowadzonego pod opieką prof. Joanny Dudy. Jednym z obszarów zainteresowania koła jest właśnie spółdzielczość, czy nawet szerzej ekonomia wartości.

7 lutego br. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

  • Ze strony AGH: prof. Marek Dudek – Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Joanna Kulczycka – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej;
  • Ze strony Związku Lustracyjnego Spółdzielni: Janusz Paszkowski – Prezes Zarządu, Joanna Brzozowska-Wabik – Członkini Zarządu

Ustalono m.in., iż AGH wyrazi formalny akces, aby stać się Interesariuszem Związku a między instytucjami dojdzie do podpisania formalnej umowy o współpracy. Zostanie wydany podręcznik do nauczania studentów na temat spółdzielczości, który oprócz wiedzy o spółdzielczej formie prowadzenia działalności będzie zawierał również przykłady dobrych praktyk, proponowaną bibliografię oraz przykładowe tematy prac licencjackich i/lub magisterskich. Wreszcie, zostaną podjęte działania mające na celu powołanie na Wydziale Zarządzania Centrum Spółdzielczego, którego głównym obszarem zainteresowania będzie prowadzenie badań naukowych i edukacji w tym obszarze.

XVI Zjazd Delegatów

14 listopada 2021 roku minęło dokładnie 30 lat od powołania Związku Lustracyjnego Spółdzielni (wcześniej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy). Miała to być okazja do hucznego świętowania. Niestety szalejąca pandemia spowodowała, że XVI Zjazd Delegatów ZLSP ponownie odbył się zdalnie.

Ostatecznie 18 listopada br. 35 delegatów ze spółdzielni zrzeszonych w ZLSP podjęło szereg ważnych decyzji. Należały do nich m.in. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych za lata 2017 – 2020, zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZLSP za lata 2017 – 2021 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

oses2021 FB 

4 listopada odbędzie się XII edycja Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Jest to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej (SKES), której ZLSP jest aktywnym członkiem.

#OSES2021 będzie naprawdę wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że w wyniku pandemii koronawirusa organizatorzy postawili na formę hybrydową spotkania, ale też z uwagi na temat wiodący tego eventu – EKONOMIA SPOŁECZNA DLA MŁODYCH!

 Spółdzielcza szkoła marzeń zdjęcie2

Na pewno nie jeden spółdzielca i spółdzielczyni czy też aktywista/tka zaangażowani w III sektor mieli moment zadumy nad tym, jakby to było gdyby np. wiedzieli wcześniej o tym sektorze, otrzymali rzetelną wiedzę w tym zakresie jeszcze na poziomie szkoły podstawowej, byli otoczeni przez kadrę naukową, która nie tylko edukuje na temat przedsiębiorczości społecznej, ale żyje zgodnie z takimi wartościami.

Sprawozdanie z łącznych obrotów wynoszących ponad dwa biliony dolarów amerykańskich oraz przedstawienie jak spółdzielczość odpowiedziała na kryzys związany z COVID-19 i przyczyniła się do realizacji celu 13 SDGs (Działania na rzecz klimatu).

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA) oraz Europejski Instytut Badań nas Spółdzielczością i Przedsiębiorstwami Społecznymi (Euricse) zaprezentowały dziś podczas międzynarodowego webinarium Światowy Monitor Spółdzielczy- edycja 2020.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz