UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

Kończy się listopad. Miesiąc, w którym działo się w Małopolsce wiele w obszarze przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości.

W jednym czasie zbiegło się bowiem kilka wydarzeń, które sprawiły, że tematyka związana z prowadzeniem firm opartych na wartościach wybrzmiała szczególnie mocno. W tym kontekście warto wspomnieć o Open Eyes Economy Summit, a więc Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości, organizowanym przez prof. Jerzego Hausnera i zaprzyjaźnioną z nami Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Co roku wydarzenie to gromadzi coraz większą liczbę uczestników i staje się przedsięwzięciem, w którym po prostu trzeba uczestniczyć. Różnorodność tematyczna ale i różnorodność w zakresie zaproszonych gości powoduje, że największym problemem staje się dokonanie decyzji, w którym z wielu ciekawych, równolegle realizowanych, warsztatów wziąć udział.

Tegoroczny OEES odbywał się pod hasłem „Nie ma przyszłości bez idealistów”, hasłem tak bliskim spółdzielczości. Organizatorzy Kongresu podkreślali, że „najgorszym co może nam się zdarzyć jest brak wiary w możliwość zmian”. Tematyka dotyczyła m.in. kultury, jako ścieżki wyjścia z kryzysu, odpowiedzi na pytanie, czy technologia sprzyja tworzeniu więzi społecznych, jakie kompetencje będą mieć znaczenie na rynku pracy, problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, gospodarką o obiegu zamkniętym, relacji miasto-wieś, jak firmy mogą zmieniać edukację, czy kryzys 2008 roku nauczył czegoś ekonomistów i wiele innych, bardzo aktualnych tematów. Urozmaiceniem dla uczestników były z pewnością tzw. „potyczki”, a więc bardzo dynamiczne i interaktywne spotkania dwóch osób i ich dyskusja na zadany temat. W potyczkę wdali się na tegorocznym OEES m.in. Aleksander Smolar oraz Ludwik Dorn w temacie „Czego dowiedzieliśmy się o Polsce w 2019 roku?” czy też ks. Adam Boniecki i prof. Magdalena Środa w temacie „Fundamenty moralności życia publicznego”.

Wizyta Sowenii zdjcie 1

 

21 października 2019 r. w krakowskiej Delegaturze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy gościliśmy przedstawicieli Związku Spółdzielczego Słowenii.

Związek zrzesza aktualnie 59 spółdzielni rolniczych na terenie całego kraju. Łącznie reprezentują one 14 000 członków i zatrudniają 2600 pracowników. Spółdzielnie te skupują od rolników ok. 80 % wołowiny, 75 % wieprzowiny, 80 % mleka i 75 % winogron.

Wczoraj w Krakowie odbył się Festiwal Pracy JOBICON. Bardzo ciekawe wydarzenie, z wieloma wykładami, udziałem gości specjalnych, którzy opowiadali o swojej drodze zawodowej po to, by zainspirować tłumy młodych osób, które pojawiały się na tym wydarzeniu. Swoje stoiska miało również ponad 50 pracodawców… z czego same korporacje. To doprowadziło nas do smutnej refleksji, że jest to często przedstawiany obraz rynku pracy. Tymczasem chcielibyśmy przypomnieć, że istnieje świat i rynek pracy poza korporacjami, w którym doskonale mogą odnajdować się osoby w każdym wieku, również młodzież, która dopiero startuje ze swoim życiem zawodowym. Jedną z dróg, które można wybrać jest właśnie spółdzielczość, czy szerzej sektor ekonomii społecznej (do którego zalicza się również np. organizacje pozarządowe lub spółki działające not for profit).

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój spółdzielni to od wielu lat jedna z głównych bolączek ruchu spółdzielczego. Już w 2001 roku Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy powołał Spółdzielczy Fundusz Inwestycyjny, przemianowany następnie na Fundusz Pomocy Spółdzielniom. Do dnia dzisiejszego spółdzielnie zaciągnęły 39 pożyczek na łączną kwotę ponad 2,5 miliona złotych.

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przypominamy o działaniach podejmowanych przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) i zachęcamy do włączenia się w realizację podejmowanych inicjatyw, które pozwolą poprawić klimat dla spółdzielni i zwrócą uwagę na ich zasoby, a szczególnie ich członków (kompetentnych i solidnych pracowników, doświadczonych fachowców), ofertę, potrzeby i działania wynikające z idei i zasad spółdzielczych, kierunków nakreślonych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (MDS) zmierzające do poprawy życia na naszej planecie.

Wakacje to czas, gdzie można spotkać wielu ciekawych ludzi, zobaczyć interesujące miejsca odkryć na mowo miejsca, które teoretycznie znamy, a do tej pory nie wzbudzały naszej uwagi.  Wybierając szlaki wędrówek warto zwrócić uwagę na miejsca związane ze spółdzielczością jej historią i teraźniejszością. Idąc tym tropem możemy skosztować pysznych potraw serwowanych przez spółdzielnie, poznać miejsca, gdzie powstawały pierwsze bloki czy banki spółdzielcze. Warto trochę poszperać w internecie, zapytać znajomych czy mieszkańców danej okolicy i wyruszyć na wakacyjną przygodę śladami spółdzielni.

Są już miasta, w których wypracowano specjalne trasy turystyczne pozwalające w sposób ciekawy a zarazem bardzo aktywny (np. w formie gry miejskiej, questu) poznać historię i współczesność spółdzielczości w danym regionie.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jest zawsze okazją do refleksji nad miejscem spółdzielczości w życiu lokalnych społeczności, gospodarczym i społecznym oraz czy jest powszechnie znana i uznawana. W pierwszym odruchu zapytany przechodzień dość często odpowie, że nic nie wie o spółdzielczości. Jednak podczas rozmowy okazuje się, że właśnie jest członkiem pobliskiej spółdzielni mieszkaniowej i najchętniej robi zakupy w sklepie spółdzielczym lub korzysta z usług spółdzielni kosmetycznych i fryzjerskich.

Kwestia pozyskania środków finansowych na rozwój spółdzielni to od wielu lat jedna z największych bolączek ruchu spółdzielczego. Problem ten dotyczy również innych podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej, stąd od wielu lat prowadzone były prace nad stworzeniem instrumentu pożyczkowego, który udzielałby wsparcia przedsiębiorstwom mającym trudności w uzyskaniu kredytu bankowego. W pracach tych uczestniczył również Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy prezentując ważne z punktu widzenia spółdzielczości pracy postulaty.

 

Drodzy Koledzy,

z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości Zarząd  Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawieżyczy Wam wytrwałości w działaniach na rzecz rozpowszechniania idei Spółdzielczej, przychylności ze strony Spółdzielców i chęci współpracy na rzecz  dobrego funkcjonowania oraz tworzenia nowego wizerunku spółdzielczości w Polsce.

Życzenia 2019

 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) w Brukseli odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji CECOP reprezentującej spółdzielnie przemysłowe i usługowe. W spotkaniu z ramienia ZLSP uczestniczyli Prezes ZLSP, Pan Janusz Paszkowski, Wiceprezydent CECOP, oraz Pani Urszula Fila-Kicman, asystentka Prezesa ZLSP.

Dokument strategiczny dot. Przyszłości Pracy obrazujący stanowisko spółdzielni przemysłowych, rzemieślniczych i usługowo-produkcyjnych został opracowany przez CICOPA (Międzynarodową Organizację reprezentującą w/w spółdzielnie) w konsultacji z jej członkami, w tym, Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki badania dot. wpływu spółdzielczości na nasze życie przeprowadzonego w Polsce w 2017 r.. Celem badania było zbadanie ekonomicznych i społecznych korzyści, jakie spółdzielnie przysparzają swoim członkom oraz korzyści wynikających z działalności spółdzielni na poziomie społeczności lokalnych.

pic 1

W dniu 18 grudnia 2017  roku w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w siedzibie Delegatury Regionalnej w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) odbyło się przedświąteczne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych branż spółdzielczych z województw małopolskiego i śląskiego, seniorzy spółdzielcy, przedstawiciele przedsiębiorców, Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”, Małopolskiej Izby Rzemieślniczej, krakowskich uczelni i Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Pełnomocnik Krajowej Rad Spółdzielczej Piotr Huzior. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Gości powitała dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie ZLSP Anna Bulka. Porządek obrad wraz z harmonogramem spotkania  przedstawił Prezes Klubu Ryszard  Woś.

1a

W dniu 29 listopada 2017 r. przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Anna Bulka, Bożena Piaskowy, Zdzisław Zatorski uczestniczyli w uroczystej Gali VII edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w pieknej scenierii Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie zgromadził wielu przedstawicieli i sympatyków ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych gosci znaleźli się nie tylko finalisci, ale również przedstawiciele podmiotów, które składały aplikacje do konkursu, w tym: Spółdzielni Pracy Meblomet z Mszany Dolnej i Usługowej Spółdzielni Inwalidów ze Skawiny.

pierwsze

 

W dniu 29.11.1017r. na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w spotkaniu pt. „Perspektywy współpracy nauki z biznesem” uczestnniczyły przedstawicielki Związku Lustracyjnego Spóldzielni Pracy Anita Strzebońska i Malwina Śwircz. Spotkania organizowane są, aby z jednej strony przyblizyć ofertę i możliwości współpracy ze światem nauki przedsiebiorców z drugiej strony przyblizyć studentom świat biznesu i różnorodność możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna grupa studentów, przedstawiciele nauki biznesu tj. małych i średnich przedsiębiorstw, w tym też spółdzielni pracy (Spółdzielnia Pracy Meblomet z Mszany Dolnej) oraz uczniowie krakowskich szkół, w tym członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Rockefeller”.

1

 

Podczas uroczystego spotkania zorganizowanego w dniu 25 listopada 2017 roku, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego OPTIMA w Krakowie ogłoszono laureatów konkursu „Odkrywamy Spółdzielnie”.

 Konkursu pt. „Odkrywamy spółdzielnie” został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oraz świętowania Dekady Spółdzielczej przez Delegaturę Regionalną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie. Celem Konkursu było zwrócenie uwagi społeczności lokalnej, mieszkańców Małopolski i Śląska na spółdzielnie, ich osiągnięcia i zakres działania.

2

 

Konferencja na zakończenie Projektu „Saving Jobs!” zatytułowana „Przekształcenia przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy oraz rola władz publicznych – niedoceniona alternatywa zapobiegająca zamykaniu się przedsiębiorstw? odbyła się 26 września 2017 r. w Komitecie Regionów w Brukseli.  

Uczestniczący w Konferencji przedstawiciele ze świata ekonomii, władz publicznych, związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego omawiali na różnych panelach kluczowe elementy odnoszących sukces przekształceń, odmienną sytuację w różnych krajach członkowskich UE oraz rolę jaką władze lokalne i regionalne mogą pełnić tworząc dogodne warunki do przeprowadzania przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy.  

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, podobnie jak w poprzednich latach, zamierza sporządzić „Ranking najlepszych spółdzielni pracy” za rok 2016. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Rankingu i wypełnienia ankiety.

Udostępnienie informacji o wynikach finansowych przez spółdzielnie pracy zrzeszone w ZLSP oraz nie zrzeszone pozwoli na uaktualnienie bazy danych ZLSP oraz sporządzenie rankingu najlepiej prosperujących spółdzielni pracy na terenie całej Polski, czyli ocenę sytuacji finansowej przy równoczesnym uwzględnieniu jej zarządzania i innych czynników.

Obliczenie będzie podstawą do opracowania Rankingu najlepszych spółdzielni pracy.

Ocena działalności i publikowanie ostatecznych wyników Rankingu (miejsce, które spółdzielnia zajmie w tabeli rankingu) ma za zadanie spełniać pozytywną rolę jako czynnik dający satysfakcję firmom pracującym najefektywniej i jako element mobilizujący pozostałe firmy do bardziej racjonalnej i aktywnej działalności.

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz