"TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POMOC DLA SPÓŁDZIELNI. SPRAWDŹ W AKTUALNOŚCIACH!"

Od momentu wprowadzenia tego instrumentu, a więc od początku maja, z pożyczki płynnościowej  w TISE skorzystało 5 Spółdzielni pracy. Dodatkowo jedna ze spółdzielni, mimo trudnej rzeczywistości gospodarczej wystąpiła i otrzymała pożyczkę inwestycyjną. Wśród tych spółdzielni pracy, które pandemia zastała w trakcie spłacania rat, 10 wystąpiło o jej restrukturyzację (wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania) i otrzymała pozytywną decyzję. Możliwość taka została wprowadzona decyzją banku Gospodarstwa Krajowego już w połowie marca br.

Badanie, o którym mowa nosi nazwę ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych.  Jego celem jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce.

Dane te posłużą do planowania, programowania a następnie oceny efektywności działań podejmowanych w obszarze gospodarki społecznej. 

Na początku tego roku w Malezji, Międzynarodowa Sieć Młodych, działająca w ramach Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA) zorganizowała Globalne Forum Młodych, którego tematem przewodnim była spółdzielcza przedsiębiorczość. Jednym z rezultatów była zapowiedź kontynuacji projektów skierowanych do i prowadzonych przez młodych ludzi z całego świata. Tuż przed wybuchem pandemii, Komitet Wykonawczy Sieci Młodych we współpracy ze swoimi członkami, zainicjował program, który po raz kolejny ma zachęcić młodych ludzi do tworzenia nowych spółdzielczych projektów.

Od wczoraj została udostępniona możliwość składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Pula środków przewidziana w tym instrumencie wsparcia jest ograniczona, należy jak najszybciej składać wnioski zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html Jest tutaj umieszczona również lista banków, w tym spółdzielczych, które przystąpiły do Tarczy. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Województwo małopolskie opracowało program wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku w postaci możliwości uzyskania bonu rekompensacyjnego. Bon wynosi 9 tyś. zł na jeden etat, max. dla 49 etatów.

Warunkiem jego uzyskania jest wykazanie, iż obroty firmy w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%.

Od wielu tygodni z różnych środowisk płyną głosy na temat zapotrzebowania na konkretne wsparcie finansowe, które mogłoby pomóc przedsiębiorstwom w zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa.

Oprócz zapisów Tarczy Antykryzysowej, z której spółdzielnie, będąc przedsiębiorcami, mogą korzystać, wprowadzane są dodatkowe instrumenty wsparcia skierowane stricte do podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy.

Zapowiadana od kilku tygodni specustawa 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie. Uchwalona 31 marca 2020 roku nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada m.in. określone uprawnienia dla osób i podmiotów prawnych, z których mają one prawo skorzystać dla poprawienia sytuacji ekonomicznej i zapewnienia ciągłości realizowanych przez siebie przedsięwzięć gospodarczych.

Odpowiadając na zapotrzebowanie kadry menadżerskiej przedsiębiorstw i organizacji spółdzielczych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy podjęli decyzję o uruchomieniu dwusemestralnych studiów podyplomowych zatytułowanych „Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami”.

Raport przedstawia łączne obroty największych spółdzielni na świecie wynoszące ponad 2 biliony dolarów amerykańskich i koncentruje się na wkładzie tych spółdzielni w wypełnianie Celu 8 Zrównoważonego Rozwoju.  

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i Europejski Instytut Badań nad Spółdzielniami i Przedsiębiorstwami Społecznymi (Euricse) opublikowały w styczniu br. kolejne wydanie Światowego Monitora Spółdzielczego. W raporcie przedstawiono wpływ światowych spółdzielni i towarzystw wzajemnościowych na gospodarkę i społeczeństwo: zestawiono je w rankingu 300 liderów, dzieląc je dodatkowo w rankingu sektorowym i analizując ich wkład w wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

O tym, jak ważne jest gromadzenie specyficznych danych dotyczących spółdzielni, które odróżniać się będą od tych statystyk, które dotyczą całego sektora przedsiębiorstw świadczy fakt, iż prace nad wytycznymi w tym zakresie toczyły się na najwyższym szczeblu, a więc pomiędzy Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym a Międzynarodową Organizacją Pracy. Fakt, że trwały one 4 lata ukazuje, jak trudny jest to obszar.

Ostatecznie jednak 18 października 2018 roku w Genewie przyjęto „Wytyczne dotyczące statystyk spółdzielczych”, które po raz pierwszy w historii wyznaczają międzynarodowe standardy gromadzenia danych dotyczących spółdzielczości i są pierwszym krokiem do pełnego uznania spółdzielczej specyfiki w statystykach publicznych. Wytyczne zawierają m.in. definicję spółdzielni do celów statystycznych, typy spółdzielni oraz kwestię zatrudnienia i gromadzenia danych a skierowane są do odpowiedzialnej za ten obszar administracji krajowej. Zanim zostaną w pełni wdrożone i dotyczyć będą całego sektora spółdzielczego potrzeba jednak sporo czasu.

Kończy się listopad. Miesiąc, w którym działo się w Małopolsce wiele w obszarze przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości.

W jednym czasie zbiegło się bowiem kilka wydarzeń, które sprawiły, że tematyka związana z prowadzeniem firm opartych na wartościach wybrzmiała szczególnie mocno. W tym kontekście warto wspomnieć o Open Eyes Economy Summit, a więc Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości, organizowanym przez prof. Jerzego Hausnera i zaprzyjaźnioną z nami Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Co roku wydarzenie to gromadzi coraz większą liczbę uczestników i staje się przedsięwzięciem, w którym po prostu trzeba uczestniczyć. Różnorodność tematyczna ale i różnorodność w zakresie zaproszonych gości powoduje, że największym problemem staje się dokonanie decyzji, w którym z wielu ciekawych, równolegle realizowanych, warsztatów wziąć udział.

 

21 października 2019 r. w krakowskiej Delegaturze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy gościliśmy przedstawicieli Związku Spółdzielczego Słowenii.

Związek zrzesza aktualnie 59 spółdzielni rolniczych na terenie całego kraju. Łącznie reprezentują one 14 000 członków i zatrudniają 2600 pracowników. Spółdzielnie te skupują od rolników ok. 80 % wołowiny, 75 % wieprzowiny, 80 % mleka i 75 % winogron.

Pierwsza spółdzielnia na terenie dzisiejszej Słowenii powstała w 1872 roku i od tamtej pory ich liczba stale rosła, aż osiągnęła 1700 w okresie międzywojennym. W komunistycznej Jugosławii spółdzielnie były ważnym narzędziem zapewniania samowystarczalności żywieniowej ludności, jednak szybki wzrost sektora spółdzielczego nie spodobał się władzom i na początku lat 60 – tych zaczęto próby przekształcania spółdzielni w przedsiębiorstwa rolne. Bardzo szybko okazało się jednak, że to nie jest droga w dobrą stronę a spółdzielnie są jedynym gwarantem dostarczania usług dla rolników, szczególnie na obszarach górskich. To był właśnie moment, kiedy odrodził się również Spółdzielczy Związek Słowenii (1972). Po odzyskaniu niepodległości przez Słowenię wprowadzono prawo nakazujące rolnikom przynależność do spółdzielni.

Wczoraj w Krakowie odbył się Festiwal Pracy JOBICON. Bardzo ciekawe wydarzenie, z wieloma wykładami, udziałem gości specjalnych, którzy opowiadali o swojej drodze zawodowej po to, by zainspirować tłumy młodych osób, które pojawiały się na tym wydarzeniu. Swoje stoiska miało również ponad 50 pracodawców… z czego same korporacje. To doprowadziło nas do smutnej refleksji, że jest to często przedstawiany obraz rynku pracy. Tymczasem chcielibyśmy przypomnieć, że istnieje świat i rynek pracy poza korporacjami, w którym doskonale mogą odnajdować się osoby w każdym wieku, również młodzież, która dopiero startuje ze swoim życiem zawodowym. Jedną z dróg, które można wybrać jest właśnie spółdzielczość, czy szerzej sektor ekonomii społecznej (do którego zalicza się również np. organizacje pozarządowe lub spółki działające not for profit).

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz