UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          


WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE1. Zespół Szkół Zawodowych w Wadowicach;

W dniach 14-15 czerwca 2010 r. odbyło się™ w Polanowicach Pierwsze Spotkanie Sieciujące Centrów Integracji Społecznej: "€žDziś i jutro Centrów Integracji Społecznej, problemy i perspektywy działania"€.

Organizatorem spotkania była Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Patronat nad spotkaniem obj꙳o Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Tezy programowe do konferencji i warsztatów w ramach projektu pt. "€žFundusze unijne jako instrument kreacji antykryzysowych rozwiązań dla spółdzielczości"€ w Supraślu.

Tematyka tego spotkania jest kontynuacją prac nad strategicznymi programami i szczegółowymi pomysłami oraz rozwiązaniami antykryzysowymi w oparciu o fundusze unijne dla spółdzielczości wszystkich 15 branż. W 2008 r. zorganizowałem w Krajowej Radzie Spółdzielczej trzy warsztaty w formie „burzy mózgów”, w wꙿszym gronie, na których opracowano „Zarys koncepcji strategicznych programów dla spółdzielczości”. Wymieniony zarys strategii dla spółdzielczości wraz z pismem omawiającym zbliżający się™ kryzys i jego konsekwencje, a popartym załączoną dokumentacja tekstową i dwoma filmami, przesłałem do wszystkich związków spółdzielczych w sierpniu 2008 r., tuż przed dużym załamaniem na rynkach finansowych we wrześniu ubr.

W dniach 30 czerwca 2009 "€“ 01 lipca 2009 odbyły się™ w Mediolanie: wewnę™trzne seminarium oraz wizyty studyjne dla partnerów projektu SCEW "€“ Spółdzielnie Socjalne Wschód-Zachód, dwa modele spółdzielczości socjalnej   w porównaniu, "€žInformacja, konsultacja i partycypacja reprezentantów pracowników w przedsię™biorstwach na przykładzie spółdzielni"€. Projekt realizowany jest przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach grantu finansowanego z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych. 

1 czerwca 2009 r. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy rozpoczął realizację™ IV edycji projektu Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych na terenie województwa małopolskiego.

OWSS bę™dzie kontynuował działania w zakresie:

-doradztwa i szkoleń

W dniach od 26 do 28 maja 2009r. odbyło się™ wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, kończące jej kadencję™. Głównym tematem tego posiedzenia było omówienie zweryfikowanego sprawozdania finansowego Związku za rok 2008, a także sprawy dot. organizacji X Zjazdu Delegatów ZLSP, który odbę™dzie się™ 7 października 2009r. w Warszawie. Rada dokonała także zmian w strukturze organizacyjnej Związku.

W dniach 23-26 marca 2009 roku w Krakowie obchodzono Mię™dzynarodowy Tydzień Spółdzielczości w ramach, którego miały miejsce dwa ważne wydarzenia: Konferencja pt: "Informacja, konsultacja i partycypacja pracowników w przedsię™biorstwach na przykładzie spółdzielni" finansowana z funduszy Komisji Europejskiej oraz posiedzenie Rady Mię™dzynarodowego Związku Spółdzielczego.

W dniu 06 marca 2009 roku w Krakowie odbyła się™ konferencja zorganizowana przez Małopolski Związek Pracodawców "€“ Związek Regionalny Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "€žLewiatan"€ pod tytułem "€žPerspektywy dla gospodarki i rynku pracy w 2009 r. "€˜"€™

Miejscem obrad Konferencji była sala im . Stanisława Wyspiańskiego w Urzę™dzie Miasta Krakowa. Zaproszonych gości powitał i obrady otworzył Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski

Serdecznie zapraszamy na konferencję™ "€žINFORMACJA, KONSULTACJA I PARTYCYPACJA PRACOWNIKӓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE SPӓŁDZIELNI"€ która odbę™dzie się™ w Krakowie w dn 23-24.03.2009

„INFORMACJA, KONSULTACJA I PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI”

Celem konferencji jest pokazanie roli przedsię™biorstw spółdzielczych, w szczególności spółdzielni socjalnych w realizacji mechanizmów informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w przedsię™biorstwach.

 Konferencja realizowana jest w ramach projektu SCEW (Social Co-operatives East and West – Spółdzielnie Socjalne Wschód – Zachód) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

- Prezentacje z konferencji "€žFundusze strukturalne dla małopolskich spółdzielni socjalnych"€

Informujemy, iż w dziale "€žPliki do pobrania"€ na stronie Portalu Rozwoju Spółdzielczości możecie Państwo zapoznaę‡ się™ z prezentacjami przedstawionymi w trakcie konferencji "€žFundusze strukturalne dla małopolskich spółdzielni socjalnych"€, która odbyła się™ w dniu 16 grudnia 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowym Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w ramach prowadzonego przez ZLSP Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych.

Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Kielcach uprzejmie informuje, że w dniu 05.12.2008 r.   o godz. 10.00 w sali szkoleniowej Delegatury Regionalnej w Kielcach, ul. Kościuszki 11 organizuje szkolenie na temat: przygotowanie do bilansu 2008 r. dla głównych księ™gowych, pracowników komórek finansowo-ekonomicznych, członków rad nadzorczych – komisji finansowo-rewizyjnych. 

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz