UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

W dniach 6-9 października 2014 r. w kanadyjskim Quebec odbyła się™ najwię™ksza impreza spółdzielcza na świecie "€“ Mię™dzynarodowy Szczyt Spółdzielczy 2014. Głównymi organizatorami Szczytu była Grupa Desjardins, najwię™ksze stowarzyszenie unii kredytowych "€“ odpowiednika polskich SKOK-ów w Ameryce Północnej oraz Mię™dzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA). 

W imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno "€“ Ekonomicznych serdecznie zapraszamy na warsztaty finansowe zatytułowane: "€žJak oceniaę‡ kondycję™ spółdzielni i najkorzystniej pozyskiwaę‡ zwrotne środki finansowe na jej rozwój?"€ skierowane do Prezesów, Członków Zarządów oraz Głównych Księ™gowych spółdzielni.

W dniu 23 maja 2014 roku w Urzę™dzie Miasta Krakowa odbyła siꙠ doroczna uroczystość  organizowana przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsię™biorstw "Krak - Business".    W uroczystości uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Zastę™pca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel, Wicewojewoda Andrzej Harꙿlak, V-ce przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy był reprezentowany przez Janusza Paszkowskiego - Prezesa Zarządu ZLSP, Joannę™ Brzozowską-Wabik, Członka Zarządu, Genowefę™ Zapasek Dyrektora Delegatury ZLSP w Krakowie, Annę™ Bulka. 

Zarząd Klubu Prezesa i Księ™gowego oraz Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie serdecznie zaprasza w dniu 26.03.2012 o godzinie 12.00 przedstawicieli Państwa Spółdzielni do udziału w przedświątecznym spotkaniu.

Omawiane bę™dą nastę™pujące tematy:

Na początku listopada delegacja Narodowej Chińskiej Federacji Spółdzielni Dostawców i Spółdzielni Marketingowych (ACFSMC) przyjechała do Polski na zaproszenie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP), z którym prowadzi rozmowy dotyczące utworzenia w Warszawie Spółdzielczego Ośrodka Współpracy Polsko-Chińskiej. W skład 8-osobowej delegacji weszły nastę™pujące osoby:

Mię™dzynarodowy Rok Spółdzielczości ogłoszony przez Organizację™ Narodów Zjednoczonych powoli dobiega końca. Mię™dzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA) we współpracy z Co-operative Group i Co-operatives UK zaplanował i zorganizował serię™ wydarzeń z okazji zakończenia Mię™dzynarodowego Roku, które odbyły się™ w dniach 29.10-2.11.2012 w Manchesterze.

W Chechle w dniu 15 czerwca 2012 roku zainaugurowano działalność‡ 6-go już w Małopolsce Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ). Zakład Aktywności Zawodowej OPOKA, który działa w Chechle przy ul. Hutniczej 22 różni sie tym od innych, że jego założycielem jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”. Obecnie ZAZ zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych w gastronomii, czyli w zawodach kucharza, kelnera i pomocy kuchennej.

W Urzę™dzie Miasta Krakowa w Sali Portretowej w dniu 22 maja 2012 roku na uroczystości wrę™czenia nagrody "€žPióro Businessu"€ spółdzielczośę‡ była reprezentowana mię™dzy innymi przez Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej Zdzisława Zatorskiego, przedstawicieli Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz przedstawicieli spółdzielni pracy z Małopolski.

"€žWiem wszystko o polskiej SPӓŁDZIELCZOŚCI"€

W dniach 21-22 kwietnia 2012 roku w Krakowie miał miejsce Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości, zorganizowany przez Fundację™ Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach obchodów Mię™dzynarodowego Roku Spółdzielczości (MRS) ogłoszonego przez Organizację™ Narodów Zjednoczonych.

Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Kielcach wspólnie ze Spółdzielniami wszystkich branż województwa świę™tokrzyskiego zamierza zorganizowaꇠ

w I półroczu b.r. uroczyste obchody Mię™dzynarodowego Roku Spółdzielczości pod patronatem Marszałka Województwa Świę™tokrzyskiego.

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2012 roku (środa) o godzinie 14.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbę™dzie się™ kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej pt. "€žRola i przyszłość‡ spółdzielczości"€.

Spotkania Forum Debaty Publicznej, organizowane regularnie z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, są formą konsultacji społecznych w najważniejszych sprawach dotyczących naszego kraju, zwłaszcza jego życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

W dniach 13-14.03.2012 r. odbyło się™ posiedzenie Rady Mię™dzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA). Na spotkanie w Wenecji przybyli przedstawiciele m.in. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Bułgarii, Szwecji, Finlandii, Singapuru, Chin, Włoch, Francji, Meksyku, czy Malezji. Poza członkami Rady ICA obecny był również Sekretarz Cooperatives Europe, Klaus NiederlÓ¤nder, a także zaproszeni goście, którzy przedstawili ciekawe prezentacje "€“ Paul Skinner z Blue Marble Consulting, Mark Robinson-Field z Co-operatives UK oraz Alex Baker, Manager ds. Komunikacji ICA. Polskę™ reprezentował Pan Janusz Paszkowski, Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, oraz Pani Karolina Rojek, Asystentka Prezesa Zarządu ZLSP.

ZAPROSZENIE

Fundacja Fundusz Współpracy, Partner projektu 1.19 "€žZintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na:

V Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

które odbę™dzie się™ 19-20 marca 2012r. w Hotelu BEST WESTERN Felix, ul. Omulewska 24, w Warszawie.

W dniu 17 lutego 2012 r. odbyło się™ kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Księ™gowego w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym w Krakowie; ul. Malborska 65, które zainaugurowało obchody Mię™dzynarodowego Roku Spółdzielczości wśród małopolskich spółdzielni .

W spotkaniu wzię™li udział przedstawiciele spółdzielczości pracy, spółdzielczości spożywców „Społem”, spółdzielczości inwalidzkiej, spółdzielczości socjalnej, banku spółdzielczego, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, (około 40 osób).

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz