UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

W Chechle w dniu 15 czerwca 2012 roku zainaugurowano działalność‡ 6-go już w Małopolsce Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ). Zakład Aktywności Zawodowej OPOKA, który działa w Chechle przy ul. Hutniczej 22 różni sie tym od innych, że jego założycielem jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”. Obecnie ZAZ zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych w gastronomii, czyli w zawodach kucharza, kelnera i pomocy kuchennej.

W Urzę™dzie Miasta Krakowa w Sali Portretowej w dniu 22 maja 2012 roku na uroczystości wrę™czenia nagrody "€žPióro Businessu"€ spółdzielczośę‡ była reprezentowana mię™dzy innymi przez Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej Zdzisława Zatorskiego, przedstawicieli Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz przedstawicieli spółdzielni pracy z Małopolski.

"€žWiem wszystko o polskiej SPӓŁDZIELCZOŚCI"€

W dniach 21-22 kwietnia 2012 roku w Krakowie miał miejsce Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości, zorganizowany przez Fundację™ Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach obchodów Mię™dzynarodowego Roku Spółdzielczości (MRS) ogłoszonego przez Organizację™ Narodów Zjednoczonych.

Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Kielcach wspólnie ze Spółdzielniami wszystkich branż województwa świę™tokrzyskiego zamierza zorganizowaꇠ

w I półroczu b.r. uroczyste obchody Mię™dzynarodowego Roku Spółdzielczości pod patronatem Marszałka Województwa Świę™tokrzyskiego.

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2012 roku (środa) o godzinie 14.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbę™dzie się™ kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej pt. "€žRola i przyszłość‡ spółdzielczości"€.

Spotkania Forum Debaty Publicznej, organizowane regularnie z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, są formą konsultacji społecznych w najważniejszych sprawach dotyczących naszego kraju, zwłaszcza jego życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

W dniach 13-14.03.2012 r. odbyło się™ posiedzenie Rady Mię™dzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA). Na spotkanie w Wenecji przybyli przedstawiciele m.in. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Bułgarii, Szwecji, Finlandii, Singapuru, Chin, Włoch, Francji, Meksyku, czy Malezji. Poza członkami Rady ICA obecny był również Sekretarz Cooperatives Europe, Klaus NiederlÓ¤nder, a także zaproszeni goście, którzy przedstawili ciekawe prezentacje "€“ Paul Skinner z Blue Marble Consulting, Mark Robinson-Field z Co-operatives UK oraz Alex Baker, Manager ds. Komunikacji ICA. Polskę™ reprezentował Pan Janusz Paszkowski, Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, oraz Pani Karolina Rojek, Asystentka Prezesa Zarządu ZLSP.

ZAPROSZENIE

Fundacja Fundusz Współpracy, Partner projektu 1.19 "€žZintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na:

V Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

które odbę™dzie się™ 19-20 marca 2012r. w Hotelu BEST WESTERN Felix, ul. Omulewska 24, w Warszawie.

W dniu 17 lutego 2012 r. odbyło się™ kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Księ™gowego w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym w Krakowie; ul. Malborska 65, które zainaugurowało obchody Mię™dzynarodowego Roku Spółdzielczości wśród małopolskich spółdzielni .

W spotkaniu wzię™li udział przedstawiciele spółdzielczości pracy, spółdzielczości spożywców „Społem”, spółdzielczości inwalidzkiej, spółdzielczości socjalnej, banku spółdzielczego, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, (około 40 osób).

139

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Mię™dzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Jest to niezwykła okazja dla ruchu spółdzielczego, aby podnieśę‡ świadomośę‡ opinii publicznej na temat spółdzielczej formy gospodarowania.  

W dniu 16.12.2012r. w restauracji Winnica w Kielcach odbyło się™ spotkanie Klubu Prezesa Spółdzielcy i Głównego Księ™gowego. Uroczystośę‡ otworzył Prezes Zarządu ZLSP Janusz Paszkowski przedstawiając historię™ Związku oraz omówił kondycję™ spółdzielczości w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni z woj. świę™tokrzyskiego, obecny był również były Dyrektor Delegatury Regionalnej w Kielcach Pan Krzysztof Dulnik. Podczas spotkania spółdzielniom zrzeszonym w Związku wrę™czono pamiątkowe plakietki z okazji jubileuszu 20-lecia ZLSP.

20 lat min꙳o.

  W dniach 29-30 listopada 2011r. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy obchodził uroczyście Jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia.

W kwietniu 2011 roku Zarząd Związku zlecił opracowanie głę™bokiej analizy spółdzielczości pracy w Polsce, której celem było przekazanie wiedzy na temat spółdzielni pracy oraz próba sformułowania hipotez badawczych dotyczących przyczyn ich obecnej kondycji i kierunków rozwoju. W wyniku analizy pojawiło się™ szerokie opracowanie tego tematu pod tytułem "Kondycja spółdzielczości pracy oraz wizje jej rozwoju", które było przedmiotem sesji naukowej na XX-lecie działalności Związku w listopadzie.

W dniu 22 grudnia 2010 r. w Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie odbyło się™ uroczyste zakończenie projektu "€žSzkoła Trenerów Spółdzielczych"€. Po rocznej nauce grupa pię™tnastu pracowników Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz grupa 15 spółdzielców z różnych organizacji uzyskała certyfikaty trenera.

Rossano Rimelli został wybrany Prezydentem CECOP "€“ CICOPA Europe na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbyło się™ 4 listopada w Brukseli. Rossano Rimelli jest absolwentem ekonomi i ekspertem w sprawach przemysłowych. Od 25 lat działa bardzo aktywnie we włoskim ruchu spółdzielczym. Od 2007 roku był Prezesem ANCPL, które jest branżową organizacją Legacoop dla spółdzielni przemysłowych.

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz