UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

Untitled Document

KAŻDA SPӓŁDZIELNIA MOŻE PRZYSTĄPIƆ DO NASZEGO ZWIĄZKU WYPEŁNIAJĄC DEKLARACJʘ.


(nazwa spółdzielni)


(miejscowość‡ i data)

 


(miejscowość‡, adres)

 

Do
Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
WARSZAWA

 

DEKLARACJA

Na podstawie art. 240 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210 z późniejszymi zmianami),Statutu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz uchwały Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni wnosimy o przyję™cie


(nazwa spółdzielni, miejscowość‡, adres)


w poczet członków Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

Jednocześnie deklarujemy wpisowe w kwocie 1000 złotych oraz składkę™ roczną w wysokości do 0,1% rocznej wartości sprzedaży, nie mniej niż 300 (trzysta) złotych oraz nie wię™cej niż 3000 (trzy tysiące) złotych rocznie.

Prezes Zarządu Spółdzielni
......................................................
(podpis)

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni
.....................................................
(podpis)

 

\r\n

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz