Honorową Odznakę "Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy", zwaną dalej Odznaką, nadaje Rada Nadzorcza Związku Lustracyjnego Spółdzielni z własnej inicjatywy lub na wspólny wniosek rady nadzorczej i zarządu spółdzielni pracy.

Odznaka może być nadana osobie, która w spółdzielczości pracy przepracowała nienagannie co najmniej 10 lat, a swoją działalnością społeczną i zawodową oraz szczególnymi osiągnięciami przyczyniła się do rozwoju spółdzielczości pracy. Może ona być również nadana działaczowi organizacji społecznej, samorządowej, spółdzielczej lub administracji państwowej zasłużonemu dla rozwoju spółdzielczości pracy.

Odznakę Honorową "Za zasługi dla Spółdzielczości Pracy, zwanek dalej "Odznaką nadaje Rada Nadzorcza Związku Lustracyjnego Spółdzielni  z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu ZLSP lub wspólny wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni pracy lub organizacji spółdzielczej.

Odznakę nadaje się spółdzielni pracy lub innej organizacji spółdzielczej, która kultywuje uniwersalne wartości spółdzielcze oraz osiąga od przynajmniej dziesięciu lat wyróżniające efekty gospodarcze. Może być również nadawana organizacji społecznej, samorządowej i administracji państwowej oraz osobom fizycznym szczególnie zasłużonych dla rozwoju spółdzielczości pracy.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz