Zmiany w podatku VAT w 2023 post

W 2023 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w podatku VAT choć nadal wiele trudności sprawia nam rozstrzygnięcie poprzednio wprowadzonych.

Zapraszamy więc Państwa na szkolenie, którego celem będzie przedstawienie najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT w 2023 r. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną także zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia związane z fakturami, w tym z fakturami ustrukturyzowanymi. Omówione zostaną także występujące problemy dotyczące stosowania JPK_V7M oraz kolejne zmiany w podatku VAT tzw. SLIM VAT 3.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na szkolenie zatytułowane "Rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Praktyczne wypełnianie druków CIT za 2022 rok". 

Szkolenie odbędzie się 14 marca br. w formule online. 

Jego celem jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych, sp. z o.o. non profit i spółdzielniach socjalnej z organem podatkowym. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.  Na szkoleniu zostanie w praktyce przedstawiony sposób wypełniania zeznania podatkowego za 2022 r. na wybranych przykładach.  Przedstawione zostanie zwolnienie podatkowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz przesłania formularza zgłoszeniowego

 

Sprawozdanie finansowe dla NGO i PES

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane "Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2022 rok w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się 28 lutego br. 

Szkolenie poprowadzi Justyna Janota i odbędzie się ono w godzinach 9:00 - 14:00 online. 

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego za 2022 rok w podmiotach ekonomii społecznej.W ramach szkolenia omówiona zostanie specyfika sprawozdań z załącznika nr 6, 1 i 4 ustawy o rachunkowości. Przedstawiona zostanie specyfika podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (statutową) oraz działalność gospodarczą. Poruszone zostaną zagadnienia związane z nową ustawą o ekonomii społecznej w ujęciu prowadzenia ksiąg handlowych.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, szczegółowym programem oraz w przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

CIT dla spółdzielni

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane "Rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych w spółdzielniach. Praktyczne wypełnianie druków CIT za 2022 rok", które odbędzie się 13 marca br. w formule online. 

Celem szkolenia jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w spółdzielniach. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania spółdzielni, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.  Podstawą do właściwego rozliczenia CIT będzie też rozliczenie dotacji, dopłat i subwencji.

Na szkoleniu zostanie w praktyce przedstawiony sposób wypełniania zeznania podatkowego za 2022 r. na wybranych przykładach. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz przesłania formularza zgłoszeniowego

Sprawozdanie finansowe dla spółdzielni

Szkolenie zatytułowane "Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2022 w spółdzielniach" odbędzie się w dniu 27 lutego w godz. 9:00 - 14:00 w formule online.

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w 2022 w spółdzielniach, z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z pandemii, w tym przedstawienie sposobu ujęcia w księgach pomocy w ramach PFR oraz innych.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości spółdzielni a poprowadzi je Justyna Janota. 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, szczegółowym programem oraz w przypadku zainteresowania wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz