Prawo Spółdzielcze w praktyce post

Drugi kwartał roku jest czasem intensywnej pracy organów spółdzielni. Do końca czerwca odbywają się bowiem doroczne Walne Zgromadzenia. Chociaż Prawo Spółdzielcze uchwalono w 1982 roku, od tego czasu było ono wielokrotnie nowelizowane. 

Zapraszamy więc Państwa na szkolenie, którego celem będzie przedstawienie prawidłowego organizowania i dokumentowania działalności organów spółdzielni oraz rozstrzygania spraw członkowskich w oparciu o aktualne przepisy prawa i najnowsze orzecznictwo.

Szkolenie odbędzie się online 12 maja br. a poprowadzi je radczyni prawna, Pani Katarzyna Kaźmierska

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz przesłanie do nas formularza zgłoszeniowego, jeśli będziecie Państwo zainteresowani. 

 

 

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń post na FB

Celem szkolenia, które odbędzie się 1 czerwca br. w formule online,  jest wskazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Wskazane będą najnowsze interpretacje, orzeczenia, wyroki sądowe w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz najczęstsze błędy związane z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Po szkoleniu uczestnik:

  • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem aktualnych przepisów, stanowisk, interpretacji i wyroków,
  • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Smulczyk, wieloletni praktyk, od 23 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz formularzem zgłoszeniowym

Zmiany w podatku VAT w 2023 post

W 2023 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w podatku VAT choć nadal wiele trudności sprawia nam rozstrzygnięcie poprzednio wprowadzonych.

Zapraszamy więc Państwa na szkolenie, którego celem będzie przedstawienie najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT w 2023 r. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną także zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia związane z fakturami, w tym z fakturami ustrukturyzowanymi. Omówione zostaną także występujące problemy dotyczące stosowania JPK_V7M oraz kolejne zmiany w podatku VAT tzw. SLIM VAT 3.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na szkolenie zatytułowane "Rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Praktyczne wypełnianie druków CIT za 2022 rok". 

Szkolenie odbędzie się 14 marca br. w formule online. 

Jego celem jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych, sp. z o.o. non profit i spółdzielniach socjalnej z organem podatkowym. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.  Na szkoleniu zostanie w praktyce przedstawiony sposób wypełniania zeznania podatkowego za 2022 r. na wybranych przykładach.  Przedstawione zostanie zwolnienie podatkowego dla przedsiębiorstw społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz przesłania formularza zgłoszeniowego

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz