Już 9 lutego br. w formule online odbędzie szkolenie poświęcone najnowszym zmianom i intepretacjom podatku VAT

Zmiany w 2022 r. wynikają z wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną również nowe uregulowania związane z fakturami ustrukturyzowanymi, a zwłaszcza elementami składowymi faktur (ok. 200 pozycji do wypełnienia) oraz systemem KSeF. Ponadto omówione zostaną kolejne zmiany i występujące problemy dotyczące stosowania JPK_V7M.

Szkolenie poprowadzi Irena Siwek, szefowa Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz formularzem zgłoszeniowym

Polski Ład szkolenie post

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z ustawy uchwalonej przez Sejm 29 października 2021 roku a 23 listopada podpisanej przez Prezydenta RP, a wynikającej z założeń tzw. Polskiego Ładu.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości spółdzielni i wszystkich osób zainteresowanych tematem zmian wchodzących w życie w związku z przyjęciem Polskiego Ładu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem, a jeśli będą Państwo zainteresowani prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego

Faktura ustrukturyzowana grafika

30 września br. zapraszamy na szkolenie poświęcone "Fakturze i Krajowemu Systemowi e-Faktur. Nowe obowiązki dotyczące ewidencjonowania i wystawiania faktur (w tym  faktur ustrukturyzowanych)  w 2021 r.”

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami wystawiania faktur, w szczególności dotyczące treści faktur, terminów wystawiania, korygowania dokumentów sprzedaży oraz możliwości odliczania podatku naliczonego. Podczas szkolenia zostaną omówione także nowe obowiązki dotyczące prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem faktur ustrukturyzowanych. Ponadto wyjaśnione zostaną problemy w zakresie ewidencjonowania faktur w pliku JPK_V7M oraz zagadnienia związane z oznaczaniem dowodów w ewidencji (TP, GTU, RO, WEW). Zagadnienia zostaną przedstawione w oparciu o bieżące orzecznictwo i stanowisko organów podatkowych w zakresie faktur.

Ochrona_sygnalist-w_post.png

Jeszcze w tym roku, a dokładnie 17 grudnia, mija termin na implementację przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Projekt ustawy w tym zakresie jest już opracowany. Wynika z niego, że podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane wdrożyć ten system od momentu wejścia w życie ustawy a pozostałe podmioty będą miały na to dwa lata. 

VAT od października grafika 

22 września w formule online odbędzie się szkolenie poświęcone najnowszym zmianom w podatku VAT. 

Istotne zmiany w 2021 r. wynikają z wprowadzenia od 1 października br. tzw. Pakietu SLIM VAT 2 i dotyczą one m.in. zasad rozliczania faktur korygujących, okresu odliczenia podatku VAT naliczonego, dokonywania rezygnacji ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości w akcie notarialnym oraz stosowania rachunku VAT.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz