"TARCZA ANTYKRYZYSOWA - POMOC DLA SPÓŁDZIELNI. SPRAWDŹ W AKTUALNOŚCIACH!"

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) w Brukseli odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji CECOP reprezentującej spółdzielnie przemysłowe i usługowe. W spotkaniu z ramienia ZLSP uczestniczyli Prezes ZLSP, Pan Janusz Paszkowski, Wiceprezydent CECOP, oraz Pani Urszula Fila-Kicman, asystentka Prezesa ZLSP.

Na posiedzeniu, dokonano oficjalnej prezentacji nowego Sekretarza Generalnego CECOP-CICOPA, Pani Diany Dovgan, która objęła to stanowisko po Panu Bruno Roelants (obecnym Sekretarzu Generalnym Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczej -ICA). Następnie, przedstawiono sprawozdania z rachunkowości i audytu za 2017 r. oraz działalności CECOP w 2017. Nowa Pani Sekretarz zaprezentowała plan pracy CECOP na 2018 r. podkreślając rozmiar działań, które CECOP planuje podjąć z korzyścią dla swoich członków. Pond to, zapoznano członków z projektem finansowanym przez UE dot. zatrudnienia i innowacji społecznych w skrócie EaSI, który potrwałby 4 lata. Projekt ten ma ogromny potencjał finansowy i społeczny, który zaangażuje CECOP w większym stopniu w pracę na rzecz ekonomii społecznej i, niewątpliwie, będzie szansą na polepszenie wizerunku przedsiębiorstw spółdzielczych oraz na zaangażowanie i zwiększenie współpracy między różnymi organizacjami członkowskimi CECOP. Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony KE, CECOP wciąż czeka na decyzję o rozpoczęciu tego projektu. Decyzja ta powinna napłynąć w najbliższych dniach.

Oprócz spraw statutowych, Walne Zgromadzenie zostało wzbogacone o sesję z udziałem przedstawicieli z Komisji Europejskiej. Pani Bettina Kromen, za-ca szefa Jednostki C2 ds. Modernizacji systemów ochrony socjalnej, zaprezentowała niedawno opublikowany „pakiet społecznej sprawiedliwości”, który jest propozycją Rekomendacji Rady UE dot. dostępu do ochrony socjalnej dla pracowników i osób samozatrudnionych. Prezentacja Pani Kromer ogromnie zainteresowała wszystkich zebranych na spotkaniu członków, szczególnie tych reprezentujących spółdzielnie freelancerów i samozatrudnionych tj. SMART z Belgii. Przetłumaczona na język polski prezentacja jest dostępna poniżej w pdf.

Drugim gościem z KE był Pan Patrick Klein, team lider jednostki F2 ds. Klastrów, ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Pan Klein zaprezentował niedawno rozpoczęte inicjatywy KE, które korzystnie wpływają na przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w tym na spółdzielnie. Z jego prezentacji wynika, że Komisja Europejska traktuje kwestie spółdzielcze bardzo poważnie i nie przestanie promować spółdzielczości na różnych płaszczyznach swoich działań, zachęcając tym samym przedstawicieli ruchu spółdzielczego do aktywnego zaangażowania w strukturach UE.

Wniosek z wypowiedzi ww. gości jest jednoznaczny: KE z perspektywy czasu jest dużo lepiej nastawiona do spółdzielczości i dostrzega wkład oraz potencjał spółdzielni w wymiarze politycznym, społecznym i ekonomicznym.

Zobacz prezentację

 

CICOPA logo full color positive

 

 

grafika konferencja v2

 

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz