30 lecie ZLSP 104

Pandemia opóźniła te obchody o rok, ale udało się! 22 września 2022 roku blisko setka przedstawicieli spółdzielni zrzeszonych w ZLSP, pracowników Związku oraz zaproszonych gości świętowała w Krakowie Jubileusz 30-lecia Związku Lustracyjnego Spółdzielni.

Związek powstał 14 listopada 1991 roku jako inicjatywa środowiska, które zintegrowało się wobec niezwykle trudnej sytuacji powstałej wskutek uchwalenia tzw. specustawy z 20 stycznia 1990 roku. Przez 30 lat działalności ZLSP spółdzielnie skutecznie przestawiły się na warunki gospodarki wolnorynkowej, skorzystały z procesu integracji Polski z Unią Europejską, zmodernizowały swoją działalność, przetrwały kolejne kryzysy, pokazując że bywają na nie bardziej odporne niż inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Obecność spółdzielczości pracy w sektorze ekonomii społecznej otworzyła nam drogę do współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, administracją publiczną, środowiskiem naukowym. Przedstawiciele tych sektorów byli bardzo licznie obecni w trakcie spotkania.

Jubileusz był okazją nie tylko do podsumowania ostatnich 30 lat, ale również do spojrzenia w przyszłość. Ważnym punktem spotkania była bowiem debata nad spółdzielniami przyszłości. Wzięli w niej udział: prof. Ryszard Stocki – psycholog i badacz spółdzielczości, autor narzędzia CoopIndex do badania zaangażowania w organizacjach spółdzielczych, Jan Zygmuntowski – ekonomista, doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Programowy CoopTechHub – pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Zdalnie wzięła w niej udział również prof. Joanna Duda reprezentująca Interesariusza Związku, Akademię Górniczo-Hutniczą, a dokładniej Wydział Zarządzania. Obszar zainteresowań badawczych Pani Profesor to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym spółdzielnie. Debatę poprowadziła Joanna Brzozowska-Wabik, Członkini Zarządu ZLSP.

Referat historyczny wygłosił Prezes Zarządu Związku, Janusz Paszkowski. Do treści w nim zawartych odnosili się zaproszeni goście, m.in. Jerzy Jankowski – Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Ryszard Jaśkowski – Zastępca Prezesa Zarządu KRS i Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców SPOŁEM, Łukasz Zbonikowski – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Zdzisław Zatorski – Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, dr hab. Marek Dudek – Dziekan Wydziału Zarządzania AGH, Krzysztof Karcz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krak-Biznes.

Na zakończenie uroczystości wręczono odznaczenia Krajowej Rady Spółdzielczej wyróżniającym się pracownikom Związku. W tym samym dniu odznakę „Za zasługi dla spółdzielczości pracy” otrzymało decyzją Rady Nadzorczej ZLSP kilkunastu kolejnych pracowników.  Jubileusz zakończył się kolejnego dnia rejsem statkiem po Wiśle i zwiedzaniem Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz