webinar nauwc cecop 5 dec 1

Dyskusja poświęcona temu, jak mierzyć wpływ społeczny przedsiębiorstw spółdzielczych toczy się w Polsce od lat, jeśli nie od dekad. Wszelkie próby wypracowania narzędzia, które dałoby sektorowi miarodajne wskaźniki dotyczące efektów, jakie przynoszą działania spółdzielni nie tylko w obszarze biznesowym (tutaj wskaźniki są jednoznaczne), ale właśnie społecznym, do tej pory się nie upowszechniły.

Podobna dyskusja toczy się na poziomie Unii Europejskiej, a poszczególne kraje mają większe lub mniejsze sukcesy w tym obszarze. Z pewnością są jednak dwa kraje, które w tym temacie wiodą prym i jest to Hiszpania oraz Włochy.

O tym:

  • jak wygląda mierzenie społecznej wartości dodanej przedsiębiorstw spółdzielczych w tych dwóch krajach,
  • jakie przynosi rezultaty,
  • czy jest obowiązkowe,
  • ile przedsiębiorstw bierze w nich udział
  • i jakie wnioski w tym zakresie możemy wyciągnąć dla Polski,

dyskutowali uczestnicy webinaru online, który odbył się 5 grudnia br. a zorganizowany został przez Związek Lustracyjny Spółdzielni wspólnie z CECOP – Europejską Konfederacją Spółdzielni Pracy.

Jak zaznaczył we wprowadzeniu do spotkania, Prezes Zarządu ZLSP, Janusz Paszkowski, sesje wzajemnego uczenia organizowane od kilku lat przez CECOP dają jego członkom nie tylko korzyści w postaci wymiany doświadczeń z innymi krajami, ale też możliwość przeniesienia tych doświadczeń na grunt polski, co właśnie odbyło się w ramach wspomnianego warsztatu.

Rozszerzeniem prezentacji przykładów dobrych praktyk przedstawionych przez Valerio Pellirossi reprezentującego włoską organizację Confcooperative Federsolidarietà oraz Rubèna Suriñach Padilla reprezentującego Sieć Ekonomii Solidarności z Hiszpanii, jest premiera polskiego wydania publikacji CECOP „Trwałe Oddziaływanie. Pomiar wpływu społecznego spółdzielni pracy i spółdzielni socjalnych w Europie: Włochy i Hiszpania”.

Uzupełnieniem przykładów z zagranicy była prezentacja danych z najnowszego badania przeprowadzonego przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Tomasz Sekuła, Kierownik Wydziału Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej w swojej prezentacji przedstawił, w jaki sposób spółdzielczość obecna jest w statystykach publicznych.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz