Klub 2

18 marca br. spółdzielcy i przedstawiciele organizacji współpracujących z ZLSP zgromadzili się w siedzibie Związku, aby rozmawiać o sprawach ważnych dla sektora.

Część merytoryczna spotkania poświęcona była zagadnieniom związanym z raportowaniem ESG i wpływem obowiązków nałożonych na duże przedsiębiorstwa w zakresie raportowania dotyczącego wpływu na środowisko (Environment), społecznej odpowiedzialności (Social) oraz ładu korporacyjnego (Corporate Governance).

Przy współudziale Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej, Pana Jerzego Czapli, Świętokrzyska Rada Spółdzielni Uczniowskich i Delegatura Regionalna ZLSP w Kielcach zorganizowały spotkanie młodzieży ze spółdzielni uczniowskich z województwa świętokrzyskiego z przedstawicielami spółdzielczości dorosłych. Spotkanie odbyło się 13 lutego 2020 roku w siedzibie DR ZLSP w Kielcach.

Uczestniczyli w nim uczniowie ze spółdzielni uczniowskiej „Grosik” działającej w Szkole Podstawowej w Obiechowie wraz z opiekunką Małgorzatą Flak oraz uczniowie ze spółdzielni uczniowskiej „Grosik” w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy wraz z opiekunkami Agnieszką Cerazy, Anną Kaletą i Anetą Łuczyńską.

 

Na początku listopada odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa  i Głównego Księgowego w siedzibie Delegatury ZLSP we Wrocławiu.
Tradycyjnie uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych branż, m.in. spółdzielczości pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni Społem, jak również reprezentanci Związku Spółdzielni Mleczarskich i spółdzielni Samopomoc Chłopska.

Spotkanie otworzył Marian Cendrowicz, Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP we Wrocławiu, przedstawił program posiedzenia, powitał zgromadzonych i przybyłych. Przypomniał on również, że spotkania Klubów Prezesa są swego rodzaju forum spółdzielczym, na którym mamy możliwość się spotkać i przedyskutować sprawy które nas interesują, wymienić poglądy na temat pracy organów samorządowych w naszych spółdzielniach oraz omówić bolączki specyficzne dla każdej z branż.

 

Klub Prezesa i Głównego Księgowego, który odbył się 14 marca 2013 roku w Domu Spółdzielczości Pracy w Krakowie zgromadził, oprócz przedstawicieli spółdzielni zrzeszonych w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy, również spółdzielców z branży mieszkaniowej, SPOŁEM, spółdzielni inwalidów oraz spółdzielni socjalnych.

Gości, wśród których był m.in. Pan Piotr Huzior, Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo małopolskie, przywitała Dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie, Pani Genowefa Zapasek. Złożyła ona gratulacje dwóm spółdzielniom, które 4 czerwca 2013 r. zostały odznaczone zaszczytnym wyróżnieniem „Pióro Biznesu” nadawanym przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Biznes”. W imieniu OWS Spółdzielni Elementów Zabezpieczających gratulacje odebrał prezes Zdzisław Zatorski, natomiast w imieniu Elektrotechnicznej Spółdzielni Pracy im. 1 maja, Prezes Edward Gryc.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz