W dniu 6 lutego 2012r. w Warszawie w restauracji „Smaki Warszawy” odbyło się™ spotkanie „Klubu Prezesa Spółdzielcy i Głównego Księ™gowego”. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Jubileuszu XX-lecia działalności Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. W spotkaniu udział wzi꙳o 11 przedstawicieli różnych branż spółdzieczości. Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski przedstawił historię™ Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz omówił  kondycję™ spółdzielczosci pracy w oparciu o badania przeprowadzone przez firme zewnetrzną. Nastę™pnie Prezes Janusz Paszkowski wrę™czył zrzeszonym spółdzielniom pracy okolicznościowe plakietki z okazji XX-lecia działalności Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Uczestnicy spotkania na rę™ce Janusza Paszkowskiego składali życzenia oraz gratulację™ z okazji okrągłej rocznicy działalności ZLSP i życzyli nam kolejnych sukcesów.

 

Głównym bodźcem inicjatywy powołania Klubu jest sygnalizowana potrzeba wymiany wiedzy i doświadczenia oraz integracja środowiska spółdzielczego w regionie. Problemy wymagające omówienia to poprawa wizerunku spółdzielczości, podniesienie prestiżu przedsię™biorstw poprzez public relation, obecnośę‡ w mediach, wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez spółdzielnie, stworzenie lobby spółdzielczego, działania na forum publicznym, angażowanie się™ w działania w sferze kultury, nauki oraz tworzenie ponadsektorowych wię™zi regionalnych.

Pragniemy stworzyę‡ miejsce nawiązywania kontaktów zawodowych i towarzyskich, centrum pozyskiwania wiedzy, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska.

Opiekunem Klubu Prezesa i Głównego Księ™gowego jest Pani Katarzyna Ksepko

tel/fax (22) 628 06 68

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz