Klub Prezesa i Głównego Księgowego, który odbył się 14 marca 2013 roku w Domu Spółdzielczości Pracy w Krakowie zgromadził, oprócz przedstawicieli spółdzielni zrzeszonych w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy, również spółdzielców z branży mieszkaniowej, SPOŁEM, spółdzielni inwalidów oraz spółdzielni socjalnych.

Gości, wśród których był m.in. Pan Piotr Huzior, Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo małopolskie, przywitała Dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie, Pani Genowefa Zapasek. Złożyła ona gratulacje dwóm spółdzielniom, które 4 czerwca 2013 r. zostały odznaczone zaszczytnym wyróżnieniem „Pióro Biznesu” nadawanym przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Biznes”. W imieniu OWS Spółdzielni Elementów Zabezpieczających gratulacje odebrał prezes Zdzisław Zatorski, natomiast w imieniu Elektrotechnicznej Spółdzielni Pracy im. 1 maja, Prezes Edward Gryc.

 

Nagrodzeni zaprezentowali statuetkę „Pióra Biznesu” i krótko przedstawili cele działalności Stowarzyszenia, do których należy przede wszystkim wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie miasta Krakowa i województwa małopolskiego.

218

Nowo wybrany Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej, Piotr Huzior, przedstawił zebranym program swojej działalności, zadania, na których zamierza się koncentrować. Przedstawił również, w jaki sposób można nawiązać z nim kontakt, do czego bardzo zachęcał wszystkie obecne spółdzielnie. Zachęcił zebranych do udziału w publicznym czytaniu projektu ustawy Prawo Spółdzielcze, które odbędzie się 24 czerwca 2013 r.

Pani Joanna Brzozowska-Wabik, kierująca Agencją Promocji i Rozwoju Spółdzielni , zachęciła zebranych do korzystania z pożyczek udzielanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych (TISE ) w ramach Funduszu Ekonomii Społecznej. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jest partnerem TISE w realizacji tego projektu i wspiera spółdzielnie w aplikowaniu o zwrotne instrumenty finansowe. Zorganizował m.in. cykl warsztatów finansowych dla spółdzielni w całym kraju.
Kierownik ARiPS zaprosiła również obecnych do udziału w szkoleniu z prawa pracy, które odbędzie się jeszcze w czerwcu br. oraz do udziału w cyklu szkoleń dla członków Rad nadzorczych, które realizowane będzie w ramach projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Inauguracja projektu odbędzie się 1 lipca 2013 r. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

219

Kolejnym punktem programu była relacja Prezesa Józefa Konara ze spotkania polskich spółdzielców różnych branż (rolnicy, mleczarze, metalowcy, wytwórcy konfekcji, motoryzacyjne, producenci wód mineralnych oraz spółdzielnie farmaceutyczne i spożywcze) ze spółdzielcami z Rosji. Doszło do niego w trakcie wizyty studyjnej zorganizowanej przez ZLSP w Sankt Petersburgu.  podczas seminarium zorganizowanego przez ZLSP w Sankt Petersburgu.


Prezentację Spółdzielczego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Optima” przedstawiła Pani Bożena Piaskowy, zapraszając do korzystania z sal wykładowych oraz miejsc noclegowych w Krakowie, Gdańsku i Warszawie.

220

Na zakończenie spotkania uroczyste życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przypadającego jak co roku w dniu 1 lipca wszystkim zebranym złożył Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Pan Janusz Paszkowski, wręczając pamiątkowe upominki .

221 222

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz