Jubileusz XX-lecia Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy stał się okazją do zorganizowania Klubu Prezesa i Głównego Księgowego, które odbyło się 7 lutego 2012 r. w Białymstoku.

W spotkaniu udział wzięło 13 przedstawicieli różnych branż spółdzielczych. Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Janusz Paszkowski, przedstawił historię ZLSP oraz omówił kondycję sektora spółdzielczości pracy w oparciu o badania zlecone przez Związek a wykonane przez Ośrodek Badań Społecznych przy Kooperatywie Pozarządowej. Prezes wręczył również zrzeszonym spółdzielniom pracy okolicznościowe plakietki z okazji XX-lecia działalności Związku. Uczestnicy spotkania złożyli, na ręce Pana Prezesa, życzenia i gratulacje z okazji takiej okrągłej rocznicy działalności i życzyli kolejnych sukcesów.

 

Głównym bodźcem, który stoi za inicjatywą organizacji tego typu spotkań, jakim jest Klub Prezesa i Głównego Księgowego, jest sygnalizowana potrzeba wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracja środowiska spółdzielczego w regionie. Problemy wymagające omówienia to poprawa wizerunku spółdzielczości, podniesienie prestiżu przedsiębiorstw poprzez wykorzystani narzędzi public relations, obecność w mediach, wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez spółdzielnie, stworzenie lobby spółdzielczego, działania na forum publicznym, angażowanie się w działania w sferze kultury, nauki oraz tworzenie ponadsektorowych więzi regionalnych.

Pragniemy stworzyć miejsce nawiązywania kontaktów zawodowych i towarzyskich, centrum pozyskiwania wiedzy, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz