Zjazd

Faktura ustrukturyzowana grafika

30 września br. zapraszamy na szkolenie poświęcone "Fakturze i Krajowemu Systemowi e-Faktur. Nowe obowiązki dotyczące ewidencjonowania i wystawiania faktur (w tym  faktur ustrukturyzowanych)  w 2021 r.”

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami wystawiania faktur, w szczególności dotyczące treści faktur, terminów wystawiania, korygowania dokumentów sprzedaży oraz możliwości odliczania podatku naliczonego. Podczas szkolenia zostaną omówione także nowe obowiązki dotyczące prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem faktur ustrukturyzowanych. Ponadto wyjaśnione zostaną problemy w zakresie ewidencjonowania faktur w pliku JPK_V7M oraz zagadnienia związane z oznaczaniem dowodów w ewidencji (TP, GTU, RO, WEW). Zagadnienia zostaną przedstawione w oparciu o bieżące orzecznictwo i stanowisko organów podatkowych w zakresie faktur.

VAT od października grafika 

22 września w formule online odbędzie się szkolenie poświęcone najnowszym zmianom w podatku VAT. 

Istotne zmiany w 2021 r. wynikają z wprowadzenia od 1 października br. tzw. Pakietu SLIM VAT 2 i dotyczą one m.in. zasad rozliczania faktur korygujących, okresu odliczenia podatku VAT naliczonego, dokonywania rezygnacji ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości w akcie notarialnym oraz stosowania rachunku VAT.

Dokuementacja pracownicza po zmianach grafika 2

 

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy w przedmiocie zmian, które weszły w życie z początkiem 2019 r. a dotyczyły m.in. skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy oraz akt osobowych pracownika.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej, zasady kontroli przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców. Uczestnikom zostaną przedstawione „krok po kroku” zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach.

Zasiłki z ZUS grafika 2

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu świadczeń krótkoterminowych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani m.in. z przepisami i zasadami nabywania prawa doświadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych spółdzielni i innych podmiotów ekonomii społecznej, odpowiedzialnych za rozliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz