Pod koniec stycznia kameralne spotkanie Klubu Prezesa Delegatury Regionalnej ZLSP w Poznaniu tym razem odbyło się w Restauracji „U Myśliwych” w Poznaniu.


Tradycyjnie Dyrektor Delegatury Regionalnej powitał przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej, a także wieloletnia Dyrektorka Delegatury ZLSP w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczył również Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Pan Janusz Paszkowski.

Po otwarciu spotkania i przywitaniu przybyłych gości, głos zabrał właśnie Pan Prezes, który przedstawił zgromadzonym m.in. informacje na temat przygotowań do Zjazdu Związku oraz innych planów na rok 2020. Bardzo szczegółowo przedstawił również ofertę studiów podyplomowych organizowanych przez ZLSP wspólnie z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, charakterystykę tego typu dwusemestralnych studiów, sposoby i terminy rekrutacji oraz możliwości skorzystania z dofinansowania tego typu edukacyjnej działalności dla osób zainteresowanych uczestnictwem.

Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Poznaniu przedstawił z kolei pozytywne wyniki działalności Delegatury za 2019 rok w zakresie lustracji, szkoleń, składek, współpracy ze spółdzielniami zrzeszonymi i niezrzeszonymi również na tle innych Delegatur. Podziękował wszystkim za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, przekazał również życzenia owocnych wyników w roku bieżącym oraz dalszej tak wspaniałej współpracy. Na zakończenie tradycyjnie zaprosił do korzystania ze związkowych ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych.

Rozmowy na powyższe tematy toczyły się przy wspaniałych wyrobach z dziczyzny.
Wywiązała się jak zwykle szeroka dyskusja na bieżące tematy spółdzielcze. Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych podziękował za zaproszenie, przedstawił plany Stowarzyszenia na rok bieżący i tematy współpracy oraz zachęcił do brania udziału w studiach podyplomowych i korzystania z dotacji na te cele. Prezesi spółdzielni wymieniali się spostrzeżeniami i swoimi doświadczeniami z działalności w spółdzielniach, a także nowymi problemami z którymi się spotykają. W miłej i sympatycznej atmosferze z pozdrowieniami i życzeniami na 2020 rok od Pana Prezesa Janusza Paszkowskiego zakończono spotkanie.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz