Jubileusz XX-lecia Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy stał się okazją do zorganizowania Klubu Prezesa i Głównego Księgowego, które odbyło się 7 lutego 2012 r. w Białymstoku.

W spotkaniu udział wzięło 13 przedstawicieli różnych branż spółdzielczych. Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Janusz Paszkowski, przedstawił historię ZLSP oraz omówił kondycję sektora spółdzielczości pracy w oparciu o badania zlecone przez Związek a wykonane przez Ośrodek Badań Społecznych przy Kooperatywie Pozarządowej. Prezes wręczył również zrzeszonym spółdzielniom pracy okolicznościowe plakietki z okazji XX-lecia działalności Związku. Uczestnicy spotkania złożyli, na ręce Pana Prezesa, życzenia i gratulacje z okazji takiej okrągłej rocznicy działalności i życzyli kolejnych sukcesów.

W dniu 6 lutego 2012r. w Warszawie w restauracji „Smaki Warszawy” odbyło się™ spotkanie „Klubu Prezesa Spółdzielcy i Głównego Księ™gowego”. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Jubileuszu XX-lecia działalności Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. W spotkaniu udział wzi꙳o 11 przedstawicieli różnych branż spółdzieczości. Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski przedstawił historię™ Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz omówił  kondycję™ spółdzielczosci pracy w oparciu o badania przeprowadzone przez firme zewnetrzną. Nastę™pnie Prezes Janusz Paszkowski wrę™czył zrzeszonym spółdzielniom pracy okolicznościowe plakietki z okazji XX-lecia działalności Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Uczestnicy spotkania na rę™ce Janusza Paszkowskiego składali życzenia oraz gratulację™ z okazji okrągłej rocznicy działalności ZLSP i życzyli nam kolejnych sukcesów.

W dniu 9 stycznia 2012 r. w Delegaturze Regionalnej ZLSP w Rzeszowie odbyło się™ spotkanie w ramach Klubu Prezesa i Głównego Księ™gowego Spółdzielcy z okazji jubileuszu XX - lecia istnienia Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie. Było to bardzo uroczyste spotkanie połączone ze zwiedzaniem Trasy podziemnej w Rzeszowie. W spotkaniu wziął udział Prezes Zarządu ZLSP Pan Janusz Paszkowski, który przedstawił historię™ Związku oraz omówił kondycję™ spółdzielczości pracy w Polsce. Wszystkim spółdzielniom zrzeszonym Prezes Zarządu wrę™czył pamiątkowe odznaczenia z okazji jubileuszu.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

W dniu 17 stycznia 2012 r. w Łodzi w restauracji „Satyna” odbyło się™ spotkanie „Klubu Prezesa Spółdzielcy i Głównego Księ™gowego”. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Jubileuszu XX-lecia działalności Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. W spotkaniu udział wzi꙳o 12 przedstawicieli różnych branż spółdzieczości. Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski przedstawił historię™ Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz omówił  kondycję™ spółdzielczosci pracy w oparciu o badania przeprowadzone przez firme zewnetrzną. Nastę™pnie Prezes Janusz Paszkowski wrę™czył zrzeszonym spółdzielniom pracy okolicznościowe plakietki z okazji XX-lecia działalności Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Uczestnicy spotkania na rę™ce Janusza Paszkowskiego składali życzenia oraz gratulację™ z okazji okrągłej rocznicy działalności ZLSP i życzyli nam kolejnych sukcesów.

Spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księ™gowego odbyło się™ w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2011r.i było związane z obchodami XX-lecia działalności ZLSP.W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu ZLSP – Janusz Paszkowski oraz Wiceprezes Zarządu ZLSP – Marian Czajka. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Rady Nadzorczej ZLSP z terenu działalności Delegatury Regionalnej ZLSP w Gdańsku.

W spotkaniu wzi꙳o udział 19 przedstawicieli spółdzielni z naszego terenu działalności.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz