W dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) w Brukseli odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji CECOP reprezentującej spółdzielnie przemysłowe i usługowe. W spotkaniu z ramienia ZLSP uczestniczyli Prezes ZLSP, Pan Janusz Paszkowski, Wiceprezydent CECOP, oraz Pani Urszula Fila-Kicman, asystentka Prezesa ZLSP.

Dokument strategiczny dot. Przyszłości Pracy obrazujący stanowisko spółdzielni przemysłowych, rzemieślniczych i usługowo-produkcyjnych został opracowany przez CICOPA (Międzynarodową Organizację reprezentującą w/w spółdzielnie) w konsultacji z jej członkami, w tym, Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki badania dot. wpływu spółdzielczości na nasze życie przeprowadzonego w Polsce w 2017 r.. Celem badania było zbadanie ekonomicznych i społecznych korzyści, jakie spółdzielnie przysparzają swoim członkom oraz korzyści wynikających z działalności spółdzielni na poziomie społeczności lokalnych.

pic 1

W dniu 18 grudnia 2017  roku w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w siedzibie Delegatury Regionalnej w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) odbyło się przedświąteczne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych branż spółdzielczych z województw małopolskiego i śląskiego, seniorzy spółdzielcy, przedstawiciele przedsiębiorców, Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”, Małopolskiej Izby Rzemieślniczej, krakowskich uczelni i Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Pełnomocnik Krajowej Rad Spółdzielczej Piotr Huzior. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Gości powitała dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie ZLSP Anna Bulka. Porządek obrad wraz z harmonogramem spotkania  przedstawił Prezes Klubu Ryszard  Woś.

1a

W dniu 29 listopada 2017 r. przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Anna Bulka, Bożena Piaskowy, Zdzisław Zatorski uczestniczyli w uroczystej Gali VII edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w pieknej scenierii Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie zgromadził wielu przedstawicieli i sympatyków ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych gosci znaleźli się nie tylko finalisci, ale również przedstawiciele podmiotów, które składały aplikacje do konkursu, w tym: Spółdzielni Pracy Meblomet z Mszany Dolnej i Usługowej Spółdzielni Inwalidów ze Skawiny.

pierwsze

W dniu 29 listopada 2017r. na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w spotkaniu pt. „Perspektywy współpracy nauki z biznesem” uczestnniczyły przedstawicielki Związku Lustracyjnego Spóldzielni Pracy Anita Strzebońska i Malwina Śwircz. Spotkania organizowane są, aby z jednej strony przyblizyć ofertę i możliwości współpracy ze światem nauki przedsiebiorców z drugiej strony przyblizyć studentom świat biznesu i różnorodność możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna grupa studentów, przedstawiciele nauki biznesu tj. małych i średnich przedsiębiorstw, w tym też spółdzielni pracy (Spółdzielnia Pracy Meblomet z Mszany Dolnej) oraz uczniowie krakowskich szkół, w tym członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Rockefeller”.

1

Podczas uroczystego spotkania zorganizowanego w dniu 25 listopada 2017 roku, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego OPTIMA w Krakowie ogłoszono laureatów konkursu „Odkrywamy Spółdzielnie”.

Konkursu pt. „Odkrywamy spółdzielnie” został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oraz świętowania Dekady Spółdzielczej przez Delegaturę Regionalną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie. Celem Konkursu było zwrócenie uwagi społeczności lokalnej, mieszkańców Małopolski i Śląska na spółdzielnie, ich osiągnięcia i zakres działania.

2

Konferencja na zakończenie Projektu „Saving Jobs!” zatytułowana „Przekształcenia przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy oraz rola władz publicznych – niedoceniona alternatywa zapobiegająca zamykaniu się przedsiębiorstw? odbyła się 26 września 2017 r. w Komitecie Regionów w Brukseli.  

Uczestniczący w Konferencji przedstawiciele ze świata ekonomii, władz publicznych, związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego omawiali na różnych panelach kluczowe elementy odnoszących sukces przekształceń, odmienną sytuację w różnych krajach członkowskich UE oraz rolę jaką władze lokalne i regionalne mogą pełnić tworząc dogodne warunki do przeprowadzania przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy.  

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, podobnie jak w poprzednich latach, zamierza sporządzić „Ranking najlepszych spółdzielni pracy” za rok 2016. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Rankingu i wypełnienia ankiety.

Udostępnienie informacji o wynikach finansowych przez spółdzielnie pracy zrzeszone w ZLSP oraz nie zrzeszone pozwoli na uaktualnienie bazy danych ZLSP oraz sporządzenie rankingu najlepiej prosperujących spółdzielni pracy na terenie całej Polski, czyli ocenę sytuacji finansowej przy równoczesnym uwzględnieniu jej zarządzania i innych czynników.

Obliczenie będzie podstawą do opracowania Rankingu najlepszych spółdzielni pracy.

Ocena działalności i publikowanie ostatecznych wyników Rankingu (miejsce, które spółdzielnia zajmie w tabeli rankingu) ma za zadanie spełniać pozytywną rolę jako czynnik dający satysfakcję firmom pracującym najefektywniej i jako element mobilizujący pozostałe firmy do bardziej racjonalnej i aktywnej działalności.

Nadszedł czas na kolejne spotkanie Partnerów Projektu „Saving Jobs!”, które tym razem odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 czerwca w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. W spotkaniu wezmą udział Koordynatorzy Projektu, COCETA (Hiszpańska Federacja Spółdzielni Pracy) oraz Partnerzy Projektu tj. COOPERATIVES UK (Wielka Brytania), KOOPERATIONEN (Dania), ZLSP (Polska) oraz REVES (Sieć Miast i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej).

Spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim analizie i ocenie szkoleń przeprowadzonych pod koniec maja i na początku czerwca w Krakowie, Kopenhadze i w Manchesterze. Szkolenia poświęcone były przekształceniom przedsiębiorstw, którym grozi bankructwo lub których właściciel przechodzi na emeryturę, w spółdzielnie pracy. Szkolenia prowadzili hiszpańscy eksperci z dziedziny przekształceń biznesowych z organizacji zaangażowanych w Projekt „Saving Jobs!”

Długo oczekiwane szkolenie w ramach Projektu SAVING JOBS! jest już za nami. Dla przypomnienia, odbyło się ono w Krakowie dnia 30 maja 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Optima” i trwało od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych. Szkolenie prowadzili dwaj hiszpańscy specjaliści ds. przekształceń: Pan Pablo Sanchez z UCOMUR (Związku Spółdzielni Pracy Regionu Murcji) oraz Pan Saturnino Martin z FAECTA (Federacji Spółdzielni Pracy Regionu Andaluzji). Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele z Kancelarii Księżyk z Krakowa, przedstawiciele Stowarzyszenia Krak Business, przedstawiciele Delegatur Regionalnych Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości.

zdjęcie grupowe SJ

W dniu 30 maja 2017 r. w Krakowie, w ramach Projektu Saving Jobs!, w którym uczestniczą spółdzielcy z Hiszpanii, Polski, Belgii, Wielkiej Brytanii i Danii, odbędzie się długo wyczekiwane przez polskiego partnera Projektu szkolenie poświęcone przekształceniom przedsiębiorstw, którym grozi bankructwo lub których właściciel przechodzi na emeryturę, w spółdzielnie pracy.

Na szkoleniu, zaproszeni interesariusze zapoznają się z diagnozą sytuacji poprzedzającej proces przekształcenia własności przedsiębiorstwa, z pierwszymi działaniami w ramach procesu transformacji i zaleceniami dot. rozpoczęcia przekształceń biznesowych oraz środkami do przeprowadzenia procesu transformacji/przekształceń. Zostaną im również przedstawione sytuacje oraz przykłady przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy oraz sukcesji przedsiębiorstw, kontynuujących swoją działalność w formie spółdzielni pracy.

Na uroczystość jubileuszu 90-lecia spółdzielczości uczniowskiej w Lubartowie i 30 - tej rocznicy Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka” działającej w Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie w dniu 7 kwietnia 2017 roku licznie przybyli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Delegacji w skład, której wchodzili członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, a zarazem przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy: Anna Bulka i Katarzyna Kaźmierska, przewodniczył Janusz Paszkowski - Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

P1110314

19 grudnia 2016 roku do Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa zostali zaproszeni na spotkanie z władzami Miasta Tarnowa przedstawiciele tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych, władz oświatowych, spółdzielczości dorosłych, mediów oraz uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym powołali spółdzielnie uczniowskie w pięciu tarnowskich szkołach wraz z opiekunami.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w ramach podsumowania projektu „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start”, którego głównym celem było pobudzenie przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców Tarnowa.

Założeniem Projektu jest przekazanie hiszpańskich doświadczeń w kontekście ratowania miejsc pracy w przedsiębiorstwach, którym grozi bankructwo lub w których właściciel przechodzi na emeryturę, poprzez tworzenie spółdzielni pracy.

Szacuje się, że w Hiszpanii istnieje ponad 100 przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształceń w spółdzielnie. Jednak wciąż potrzeba większego usystematyzowania i przeanalizowania tego rodzaju danych w trakcie trwania Projektu.

Przedstawiciele spółdzielczych organizacji europejskich i hiszpańskich spotkali się w Murcji w Hiszpanii, aby wspólnie omówić kwestię akcjonariatu pracowniczego (firmy przekształcone w spółdzielnie) w ramach europejskiego Projektu „Saving Jobs!”.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie serdecznie zaprasza dzieci z opiekunami na Spółdzielcze Mikołajki, które odbędą się 11 grudnia 2016 roku o godzinie 15:30 w Domu Spółdzielczości Pracy przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie.

3

 

W programie: pieczenie pierników, robienie śniegu i bitwa na śnieżki, produkcja świątecznych lampionów i słodkich choinek oraz poszukiwanie Mikołajkowego Skarbu. Zabawę około godziny 18.00 zakończy malowanie buziek i rozdawanie prezentów przez Mikołaja.

Pierwsze spotkanie w ramach europejskiego projektu „Saving Jobs!” odbyło się w Manchesterze. Projekt ma na celu poprawę warunków przekształcania przedsiębiorstw w formę akcjonariatu pracowniczego poprzez powoływanie spółdzielni oraz podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących ze spółdzielczej formy gospodarowania.

sj1

W dniu 28 września 2016 roku uczniowie zainspirowani projektem „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start” powołali w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 Spółdzielnię Uczniowską „Horyzont”. Jest to pierwsza z pięciu planowanych do założenia spółdzielni w projekcie.

P1100024

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz