Konferencja na zakończenie Projektu „Saving Jobs!” zatytułowana „Przekształcenia przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy oraz rola władz publicznych – niedoceniona alternatywa zapobiegająca zamykaniu się przedsiębiorstw? odbyła się 26 września 2017 r. w Komitecie Regionów w Brukseli.  

Uczestniczący w Konferencji przedstawiciele ze świata ekonomii, władz publicznych, związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego omawiali na różnych panelach kluczowe elementy odnoszących sukces przekształceń, odmienną sytuację w różnych krajach członkowskich UE oraz rolę jaką władze lokalne i regionalne mogą pełnić tworząc dogodne warunki do przeprowadzania przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy.  

Trwający 18 miesięcy Projekt „Saving Jobs!” miał na celu przekazać innym krajom UE hiszpańskie doświadczenia i wiedzę w zakresie przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy. Jest on jednym z dwóch pilotażowych projektów z ramienia Komisji Europejskiej, którego zadaniem było przybliżenie i wyjaśnienie procesu ratowania miejsc pracy poprzez przekształcanie ich w spółdzielnie.

Projekt skupiał się na dwóch scenariuszach towarzyszących przekształceniom. Pierwszy dotyczący dobrze prosperujących firm to problem z sukcesją, kiedy właściciel przedsiębiorstwa odchodząc na emeryturę nie ma spadkobierców lub następców zainteresowanych dalszym prowadzeniem tej działalności. Drugi dotyczy firm na skraju bankructwa, które przejmowane są przez ich pracowników, tworzących spółdzielnie pracy.

W ramach Projektu, COCETA (Hiszpańska Federacja Spółdzielni Pracy – Koordynator Projektu) wraz z jej organizacjami członkowskimi z Nawary (ANEL), z Andaluzji (FAECTA), Murcji (UCOMUR), Katalonii (FCTC) oraz Walencji (FAVECTA), stworzyli materiały robocze, które w miarę rozwoju Projektu były analizowane, oceniane i zatwierdzane przez Partnerów Projektu z Wielkiej Brytanii (COOPERATIVES UK), z Danii (KOOPERATIONEN) i z Polski (ZLSP) oraz przez REVES (Europejską Sieć Miast i Regionów dla Ekonomii Społecznej).

Podczas trwania Projektu, wszyscy jego uczestnicy nie tylko odbyli spotkania statutowe w każdym z krajów partnerskich, ale również przeprowadzili w każdym z nich szkolenia, mające na celu przybliżyć praktyki stosowane w Hiszpanii w procesie przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy.

Konferencję na zakończenie Projektu „Saving Jobs!”, w której uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej, rozpoczął i zamknął Pan Juan Antonio Pedreno, Prezydent COCETA i Social Economy Europe (Organizacji przedstawicielskiej UE ds. Ekonomii Społecznej).

W jednym z swoich komentarzy powiedział, że „zarówno na poziomie lokalnym i europejskim musimy współpracować na rzecz promocji ratowania przedsiębiorstw, recyklingu oraz drugiej szansy dla wielu firm, które przy odpowiednim wsparciu i przy odpowiednio dobranych narzędziach można by uratować. Od lat 80-tych, COCETA przekształca firmy w spółdzielnie pracy, ratując setki firm i tysiące miejsc pracy. W 2015 r. Komisja Europejska doceniła potencjał tego zjawiska i poprzez wsparcie Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju przy KE zachęciła europejskie podmioty spółdzielcze do zaprezentowania swoich projektów i do współpracy. Tak oto, znaleźliśmy się tutaj razem, gotowi do dalszej pracy”.

Na początku Konferencji zabrali również głos Pan Jan Olsson, Współprzewodniczący organizującej Konferencję organizacji REVES oraz Pan Karl-Heinz Lambertz, Prezydent Komitetu Regionów, który pochwalił pracę ekonomii społecznej w walce z bezrobociem. Przed rozpoczęciem paneli dyskusyjnych, Pani Paloma Arroyo, dyrektor COCETA, krótko opisała historię Projektu, zaprezentowała niektóre opracowane materiały, wideo nagrania oraz mikrowitrynę internetową, zawierającą wszystkie sporządzone w ramach Projektu materiały.

savingjobs.coceta.coop

W przedpołudniowych panelach zaprezentowali się Partnerzy Projektu: Pan Alfredo Chourrant z COCETA, Pan Simon Borkin z COOPERATIVES UK, Pani Elsa Brander z KOOPERATIONEN, Pan Janusz Paszkowski z ZLSP oraz szkoleniowcy z organizacji należących do COCETA. Główne tematy przez nich poruszane to m.in. obecny stan polityki w państwach członkowskich UE biorących udział w Projekcie, przykłady dobrych praktyk akcjonariatu pracowniczego i rola władz publicznych, rola komunikacji oraz doradztwo w procesie przekształceń. W drugiej, popołudniowej, części konferencji, panele dotyczyły głównie wsparcia finansowego, motywacji dla pracowników oraz istotnej roli dopasowanej oferty szkoleniowej. W tych panelach głos zabrali m.in. Pan Felice Scalvini, wiceburmistrz miasta Brescia i Prezes ASSIFERO (włoski związek fundacji i prywatnych inwestorów oferujących dofinansowania) oraz Pani Mariana Monaco, przedstawicielka Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Następnie prelegenci skupili się raz jeszcze na roli władz na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz na kwestiach dotyczących dalszych działań na rzecz przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy. W tych panelach wzięli udział m.in. Pan Didier Goetghebeur ze Związku Spółdzielni w Belgii, Nuria Fuentes Garcia Lax, Dyrektor Generalny ds. Ekonomii Społecznej Regionu Murcji oraz Pani Ourania Antronopoulou, Z-ca Ministra Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Solidarności Społecznej z Grecji, która zwróciła się do KE z prośbą o stworzenie grupy zadaniowej, która zgromadziłaby całą wiedzę teoretyczną i praktyczną w temacie przekształceń i akcjonariatu pracowniczego. Jej zdaniem, taka grupa pomogłaby Państwom Członkowskim lub regionom w promowaniu i przeprowadzaniu przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy lub pracowałaby nad określonymi kwestiami związanymi z tym zagadnieniem. W ostatnim panelu dot. dalszych działań na rzecz akcjonariatu pracowniczego i przekształceń, wzięli udział m.in. Pan Bruno Roelants, Sekretarz Generalny CICOPA, Pan Giuseppe Guerini, Prezydent CECOP, Pani Ulla Engelmann, Przewodnicząca jednostki ds. Klastrów, Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości z KE oraz Pan Jens Nilsson europoseł, którzy byli zgodni, iż tego typu projekty muszą być kontynuowane.

 

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz