Tezy programowe do konferencji i warsztatów w ramach projektu pt. "Fundusze unijne jako instrument kreacji antykryzysowych rozwiązań dla spółdzielczości" w Supraślu.

Tematyka tego spotkania jest kontynuacją prac nad strategicznymi programami i szczegółowymi pomysłami oraz rozwiązaniami antykryzysowymi w oparciu o fundusze unijne dla spółdzielczości wszystkich 15 branż. W 2008 r. zorganizowałem w Krajowej Radzie Spółdzielczej trzy warsztaty w formie „burzy mózgów”, w węższym gronie, na których opracowano „Zarys koncepcji strategicznych programów dla spółdzielczości”.

W dniach od 30 czerwca do 01 lipca 2009 odbyły się w Mediolanie: wewnętrzne seminarium oraz wizyty studyjne dla partnerów projektu SCEW "Spółdzielnie Socjalne Wschód-Zachód, dwa modele spółdzielczości socjalnej w porównaniu. Informacja, konsultacja i partycypacja reprezentantów pracowników w przedsiębiorstwach na przykładzie spółdzielni". Projekt realizowany jest przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach grantu finansowanego z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych. 

1 czerwca 2009 r. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy rozpoczął realizację IV edycji projektu Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych na terenie województwa małopolskiego.

OWSS będzie kontynuował działania w zakresie:

 • doradztwa i szkoleń 
 • udzielania wsparcia finansowego spółdzielniom socjalnym

W dniach od 26 do 28 maja 2009r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, kończące jej kadencję. Głównym tematem tego posiedzenia było omówienie zweryfikowanego sprawozdania finansowego Związku za rok 2008, a także sprawy dot. organizacji X Zjazdu Delegatów ZLSP, który odbędzie się 7 października 2009r. w Warszawie. Rada dokonała także zmian w strukturze organizacyjnej Związku.

W dniach 23-26 marca 2009 roku w Krakowie obchodzono Międzynarodowy Tydzień Spółdzielczości w ramach, którego miały miejsce dwa ważne wydarzenia:

 • Konferencja pt: "Informacja, konsultacja i partycypacja pracowników w przedsiębiorstwach na przykładzie spółdzielni" finansowana z funduszy Komisji Europejskiej
 • oraz posiedzenie Rady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

W dniu 06 marca 2009 roku w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Małopolski Związek Pracodawców Związek Regionalny Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" pod tytułem "Perspektywy dla gospodarki i rynku pracy w 2009 roku".

Miejscem obrad Konferencji była sala im . Stanisława Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa. Zaproszonych gości powitał i obrady otworzył Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski

Serdecznie zapraszamy na konferencję "INFORMACJA, KONSULTACJA I PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI" która odbędzie się w Krakowie w dn 23-24 marca 2009 roku.

„INFORMACJA, KONSULTACJA I PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI”

Celem konferencji jest pokazanie roli przedsiębiorstw spółdzielczych, w szczególności spółdzielni socjalnych w realizacji mechanizmów informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w przedsiębiorstwach

Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Kielcach uprzejmie informuje, że w dniu 05 grudnia 2008 r.   o godz. 10:00 w sali szkoleniowej Delegatury Regionalnej w Kielcach przy ul. Kościuszki 11 organizuje szkolenie na temat: przygotowanie do bilansu 2008 r. dla głównych księgowych, pracowników komórek finansowo-ekonomicznych, członków rad nadzorczych – komisji finansowo-rewizyjnych. 

Pióro Biznesu przyznawane jest z inicjatywy Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Krak-Business" firmom, które działają w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Statuetkę zaprojektował prof. Marian Konieczny, były rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju realizuje od listopada 2004 r. projekt pt. "MOŻEMY WIĘCEJ - Partnerstwo na rzecz Spółdzielni Socjalnych". Projekt finansowany jest z funduszy Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Projekt składa się z trzech integralnie powiązanych ze sobą Działań:

Realizacja z organizacji Dnia Otwartego Spółdzielczości w Krakowie z dnia 17 grudnia 2003 roku.

Dzień Otwarty Spółdzielczości został zorganizowany przez Agencję Rozwoju Spółdzielczości oraz Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Kredytowych Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przy aktywnej współpracy ze strony Spółdzielni Uczniowskiej „Rockefeller”, działającej w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

W dniu 17 czerwca 2002 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Spółdzielczości przy ul. Malborskiej 65 w Krakowie odbyła się inauguracja realizacji projektu: „Spółdzielnie Uczniowskie i Spółdzielnie Pracy w procesie walki z bezrobociem wśród absolwentów”.

Projekt skierowany jest do szkół ponad podstawowych o profilu zawodowym, których uczniowie kształcą się w konkretnych zawodach, a więc są przygotowani do dostarczania określonych produktów i usług.

Spis treści

 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy po roku działalności
 • Posłania do Prezesa Międzynarodowego Związku Spółdzielczego   i Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
 • Założenia działalności programowej ZLSP na II półrocze 1992 r.
 • Ustawodawstwo spółdzielcze
 • Informacje - Komunikaty
 • Członkowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Kronika

Spis treści

 • Do członków Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Statut Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Uchwały I Zjazdu Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Uchwały I Zjazdu Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Skład osobowy Rady Nadzorczej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Skład osobowy Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.
 • Kronika

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz