Zapowiadana od kilku tygodni specustawa 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie. Uchwalona 31 marca 2020 roku nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada m.in. określone uprawnienia dla osób i podmiotów prawnych, z których mają one prawo skorzystać dla poprawienia sytuacji ekonomicznej i zapewnienia ciągłości realizowanych przez siebie przedsięwzięć gospodarczych.

Odpowiadając na zapotrzebowanie kadry menadżerskiej przedsiębiorstw i organizacji spółdzielczych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy podjęli decyzję o uruchomieniu dwusemestralnych studiów podyplomowych zatytułowanych „Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami”.

Raport przedstawia łączne obroty największych spółdzielni na świecie wynoszące ponad 2 biliony dolarów amerykańskich i koncentruje się na wkładzie tych spółdzielni w wypełnianie Celu 8 Zrównoważonego Rozwoju.  

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i Europejski Instytut Badań nad Spółdzielniami i Przedsiębiorstwami Społecznymi (Euricse) opublikowały w styczniu br. kolejne wydanie Światowego Monitora Spółdzielczego. W raporcie przedstawiono wpływ światowych spółdzielni i towarzystw wzajemnościowych na gospodarkę i społeczeństwo: zestawiono je w rankingu 300 liderów, dzieląc je dodatkowo w rankingu sektorowym i analizując ich wkład w wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

O tym, jak ważne jest gromadzenie specyficznych danych dotyczących spółdzielni, które odróżniać się będą od tych statystyk, które dotyczą całego sektora przedsiębiorstw świadczy fakt, iż prace nad wytycznymi w tym zakresie toczyły się na najwyższym szczeblu, a więc pomiędzy Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym a Międzynarodową Organizacją Pracy. Fakt, że trwały one 4 lata ukazuje, jak trudny jest to obszar.

Ostatecznie jednak 18 października 2018 roku w Genewie przyjęto „Wytyczne dotyczące statystyk spółdzielczych”, które po raz pierwszy w historii wyznaczają międzynarodowe standardy gromadzenia danych dotyczących spółdzielczości i są pierwszym krokiem do pełnego uznania spółdzielczej specyfiki w statystykach publicznych. Wytyczne zawierają m.in. definicję spółdzielni do celów statystycznych, typy spółdzielni oraz kwestię zatrudnienia i gromadzenia danych a skierowane są do odpowiedzialnej za ten obszar administracji krajowej. Zanim zostaną w pełni wdrożone i dotyczyć będą całego sektora spółdzielczego potrzeba jednak sporo czasu.

Kończy się listopad. Miesiąc, w którym działo się w Małopolsce wiele w obszarze przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości.

W jednym czasie zbiegło się bowiem kilka wydarzeń, które sprawiły, że tematyka związana z prowadzeniem firm opartych na wartościach wybrzmiała szczególnie mocno. W tym kontekście warto wspomnieć o Open Eyes Economy Summit, a więc Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości, organizowanym przez prof. Jerzego Hausnera i zaprzyjaźnioną z nami Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Co roku wydarzenie to gromadzi coraz większą liczbę uczestników i staje się przedsięwzięciem, w którym po prostu trzeba uczestniczyć. Różnorodność tematyczna ale i różnorodność w zakresie zaproszonych gości powoduje, że największym problemem staje się dokonanie decyzji, w którym z wielu ciekawych, równolegle realizowanych, warsztatów wziąć udział.

 

21 października 2019 r. w krakowskiej Delegaturze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy gościliśmy przedstawicieli Związku Spółdzielczego Słowenii.

Związek zrzesza aktualnie 59 spółdzielni rolniczych na terenie całego kraju. Łącznie reprezentują one 14 000 członków i zatrudniają 2600 pracowników. Spółdzielnie te skupują od rolników ok. 80 % wołowiny, 75 % wieprzowiny, 80 % mleka i 75 % winogron.

Pierwsza spółdzielnia na terenie dzisiejszej Słowenii powstała w 1872 roku i od tamtej pory ich liczba stale rosła, aż osiągnęła 1700 w okresie międzywojennym. W komunistycznej Jugosławii spółdzielnie były ważnym narzędziem zapewniania samowystarczalności żywieniowej ludności, jednak szybki wzrost sektora spółdzielczego nie spodobał się władzom i na początku lat 60 – tych zaczęto próby przekształcania spółdzielni w przedsiębiorstwa rolne. Bardzo szybko okazało się jednak, że to nie jest droga w dobrą stronę a spółdzielnie są jedynym gwarantem dostarczania usług dla rolników, szczególnie na obszarach górskich. To był właśnie moment, kiedy odrodził się również Spółdzielczy Związek Słowenii (1972). Po odzyskaniu niepodległości przez Słowenię wprowadzono prawo nakazujące rolnikom przynależność do spółdzielni.

Wczoraj w Krakowie odbył się Festiwal Pracy JOBICON. Bardzo ciekawe wydarzenie, z wieloma wykładami, udziałem gości specjalnych, którzy opowiadali o swojej drodze zawodowej po to, by zainspirować tłumy młodych osób, które pojawiały się na tym wydarzeniu. Swoje stoiska miało również ponad 50 pracodawców… z czego same korporacje. To doprowadziło nas do smutnej refleksji, że jest to często przedstawiany obraz rynku pracy. Tymczasem chcielibyśmy przypomnieć, że istnieje świat i rynek pracy poza korporacjami, w którym doskonale mogą odnajdować się osoby w każdym wieku, również młodzież, która dopiero startuje ze swoim życiem zawodowym. Jedną z dróg, które można wybrać jest właśnie spółdzielczość, czy szerzej sektor ekonomii społecznej (do którego zalicza się również np. organizacje pozarządowe lub spółki działające not for profit).

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój spółdzielni to od wielu lat jedna z głównych bolączek ruchu spółdzielczego. Już w 2001 roku Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy powołał Spółdzielczy Fundusz Inwestycyjny, przemianowany następnie na Fundusz Pomocy Spółdzielniom. Do dnia dzisiejszego spółdzielnie zaciągnęły 39 pożyczek na łączną kwotę ponad 2,5 miliona złotych.

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przypominamy o działaniach podejmowanych przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) i zachęcamy do włączenia się w realizację podejmowanych inicjatyw, które pozwolą poprawić klimat dla spółdzielni i zwrócą uwagę na ich zasoby, a szczególnie ich członków (kompetentnych i solidnych pracowników, doświadczonych fachowców), ofertę, potrzeby i działania wynikające z idei i zasad spółdzielczych, kierunków nakreślonych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (MDS) zmierzające do poprawy życia na naszej planecie.

Wakacje to czas, gdzie można spotkać wielu ciekawych ludzi, zobaczyć interesujące miejsca odkryć na mowo miejsca, które teoretycznie znamy, a do tej pory nie wzbudzały naszej uwagi.  Wybierając szlaki wędrówek warto zwrócić uwagę na miejsca związane ze spółdzielczością jej historią i teraźniejszością. Idąc tym tropem możemy skosztować pysznych potraw serwowanych przez spółdzielnie, poznać miejsca, gdzie powstawały pierwsze bloki czy banki spółdzielcze. Warto trochę poszperać w internecie, zapytać znajomych czy mieszkańców danej okolicy i wyruszyć na wakacyjną przygodę śladami spółdzielni.

Są już miasta, w których wypracowano specjalne trasy turystyczne pozwalające w sposób ciekawy a zarazem bardzo aktywny (np. w formie gry miejskiej, questu) poznać historię i współczesność spółdzielczości w danym regionie.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jest zawsze okazją do refleksji nad miejscem spółdzielczości w życiu lokalnych społeczności, gospodarczym i społecznym oraz czy jest powszechnie znana i uznawana. W pierwszym odruchu zapytany przechodzień dość często odpowie, że nic nie wie o spółdzielczości. Jednak podczas rozmowy okazuje się, że właśnie jest członkiem pobliskiej spółdzielni mieszkaniowej i najchętniej robi zakupy w sklepie spółdzielczym lub korzysta z usług spółdzielni kosmetycznych i fryzjerskich.

Kwestia pozyskania środków finansowych na rozwój spółdzielni to od wielu lat jedna z największych bolączek ruchu spółdzielczego. Problem ten dotyczy również innych podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej, stąd od wielu lat prowadzone były prace nad stworzeniem instrumentu pożyczkowego, który udzielałby wsparcia przedsiębiorstwom mającym trudności w uzyskaniu kredytu bankowego. W pracach tych uczestniczył również Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy prezentując ważne z punktu widzenia spółdzielczości pracy postulaty.

 

Drodzy Koledzy,

z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości Zarząd  Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawieżyczy Wam wytrwałości w działaniach na rzecz rozpowszechniania idei Spółdzielczej, przychylności ze strony Spółdzielców i chęci współpracy na rzecz  dobrego funkcjonowania oraz tworzenia nowego wizerunku spółdzielczości w Polsce.

Życzenia 2019

 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) w Brukseli odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji CECOP reprezentującej spółdzielnie przemysłowe i usługowe. W spotkaniu z ramienia ZLSP uczestniczyli Prezes ZLSP, Pan Janusz Paszkowski, Wiceprezydent CECOP, oraz Pani Urszula Fila-Kicman, asystentka Prezesa ZLSP.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz