Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Kielcach wspólnie ze Spółdzielniami wszystkich branż województwa świętokrzystkiego zamierza zorganizować w I półroczu b.r. uroczyste obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzystkiego.

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2012 roku (środa) o godzinie 14:00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej pt. "Rola i przyszłość spółdzielczości".

Spotkania Forum Debaty Publicznej, organizowane regularnie z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, są formą konsultacji społecznych w najważniejszych sprawach dotyczących naszego kraju, zwłaszcza jego życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

W dniach 13-14 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA). Na spotkanie w Wenecji przybyli przedstawiciele m.in. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Bułgarii, Szwecji, Finlandii, Singapuru, Chin, Włoch, Francji, Meksyku, czy Malezji. Poza członkami Rady ICA obecny był również Sekretarz Cooperatives Europe, Klaus Niederlander, a także zaproszeni goście, którzy przedstawili ciekawe prezentacje "Paul Skinner z Blue Marble Consulting, Mark Robinson-Field z Co-operatives UK oraz Alex Baker, Manager ds. Komunikacji ICA. Polskę reprezentował Pan Janusz Paszkowski, Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, oraz Pani Karolina Rojek, Asystentka Prezesa Zarządu ZLSP.

ZAPROSZENIE

Fundacja Fundusz Współpracy, Partner projektu 1.19 "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na: V Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 19-20 marca 2012r. w Hotelu BEST WESTERN Felix, ul. Omulewska 24, w Warszawie.

W dniu 17 lutego 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Księgowego w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym w Krakowie przy ul. Malborska 65, które zainaugurowało obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości wśród małopolskich spółdzielni .

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółdzielczości pracy, spółdzielczości spożywców „Społem”, spółdzielczości inwalidzkiej, spółdzielczości socjalnej, banku spółdzielczego, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, (około 40 osób).

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Jest to niezwykła okazja dla ruchu spółdzielczego, aby podnieść świadomość opinii publicznej na temat spółdzielczej formy gospodarowania.  

W dniu 16 grudnia 2012r. w restauracji Winnica w Kielcach odbyło się spotkanie Klubu Prezesa Spółdzielcy i Głównego Księgowego. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu ZLSP Janusz Paszkowski przedstawiając historię Związku oraz omówił kondycję spółdzielczości w Polsce.

20 lat minęło.

W dniach 29-30 listopada 2011r. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy obchodził uroczyście Jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia.

W dniach od 14 do 18 listopada 2011 w Cancun w Meksyku odbyły się cztery ważne dla spółdzielczości wydarzenia: Posiedzenie Rady ICA, Zgromadzenie Ogólne ICA, Posiedzenie Komitetu Wykonawczego CICOPA, Zgromadzenie Ogólne CICOPA.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Janusza Paszkowskiego

W kwietniu 2011 roku Zarząd Związku zlecił opracowanie głębokiej analizy spółdzielczości pracy w Polsce, której celem było przekazanie wiedzy na temat spółdzielni pracy oraz próba sformułowania hipotez badawczych dotyczących przyczyn ich obecnej kondycji i kierunków rozwoju.

W dniu 22 grudnia 2010 r. w Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Szkoła Trenerów Spółdzielczych".

Po rocznej nauce grupa 15 pracowników Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz grupa 15 spółdzielców z różnych organizacji uzyskała certyfikaty trenera.

Rossano Rimelli został wybrany Prezydentem CECOP " CICOPA Europe na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbyło się 4 listopada w Brukseli. Rossano Rimelli jest absolwentem ekonomi i ekspertem w sprawach przemysłowych. Od 25 lat działa bardzo aktywnie we włoskim ruchu spółdzielczym. Od 2007 roku był Prezesem ANCPL, które jest branżową organizacją Legacoop dla spółdzielni przemysłowych.


WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE1. Zespół Szkół Zawodowych w Wadowicach;

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz