Zapraszamy do udziału w bardzo praktycznym szkoleniu zatytułowanym „ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W SPÓŁDZIELNIACH. PRAKTYCZNE WYPEŁNIENIE DRUKÓW CIT ZA 2020”.
    
Celem szkolenia jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w przedsiębiorstwach spółdzielczych. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania spółdzielni, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.

Od 12 stycznia 2021 roku, ZLSP zachowując ten historyczny skrót, nosi nazwę Związek Lustracyjny Spółdzielni.

Chociaż nadal spółdzielnie pracy tworzą główny trzon spółdzielni zrzeszonych w Związku, to nowa nazwa jest bardziej uniwersalna i uwzględnia fakt, iż chęć ściślejszej współpracy z ZLSP wyrażają również inne rodzaje spółdzielni. Chodzi tu w szczególności o nowe, innowacyjne przedsięwzięcia, które w dotychczasowym podziale branżowym się po prostu nie odnajdują.

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 18 lutego 2021 r. w formule online (na platformie ZOOM).

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w 2020 w spółdzielniach, jak również złożenie zeznania CIT.

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów i przygotowania e-sprawozdania, przedstawione zostaną również zasady rozliczania strat z lat poprzednich w związku COVID - 19.  

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy pozwalającej na właściwe zadysponowanie wsparciem uzyskanym z PFR.

Szkolenie będzie zawierało trzy segmenty. Pierwszy dotyczący możliwości wydatkowania subwencji. Druga, kwestii wciąż dyskusyjnej, czyli na jakich warunkach należy opodatkować otrzymaną subwencję. Trzecia kwestia to formy rozliczenia wsparcia, sposobu rozliczenia wartości subwencji do umorzenia oraz w jakim trybie ratalnym zwrócimy pozostałą część. Omówimy również trwające dyskusje w zakresie planów całkowitego umorzenia subwencji PFR.  

Odbędzie się ono 1 lutego 2021 roku w godzinach 9:00 do 14:00 na platformie ZOOM.

Rok 2020 przejdzie z pewnością do historii z wielu różnych powodów. Pandemia jest najważniejszym z nich. Jednak oprócz skutków zdrowotnych wpłynęła ona również na wiele innych aspektów naszego życia, m.in. w znacznej mierze przeniosła nas osobiście, ale też nasze organizacje do świata wirtualnego.

1 grudnia 2020 r. Europejska Federacja Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych (CECOP), wspólnie z organizacją członkowską, Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy zorganizowała międzynarodowe wydarzenie w formie online, którego temat koncentrował się na roli edukacji w Unijnym Planie Działania na rzecz Ekonomii Społecznej. Wydarzenie początkowo planowane we wrześniu w Krakowie, ze względu na panującą pandemię, zostało przeniesione do świata wirtualnego i odbyło się na platformie ZOOM.

19 listopada 2020 roku odbył się XV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Po raz pierwszy, ze względu na panującą pandemię, odbył się przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, czyli przez platformę ZOOM. Charakteryzował się przy tym niezwykle wysoką frekwencją, wzięło w nim bowiem udział ponad 90% uprawnionych delegatów.

 

Konferencja odbędzie się 1 grudnia br. w formule online. Jej organizatorami są Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy oraz nasz europejski odpowiednik, czyli CECOP.

Jest ona jednym z wydarzeń, które pod hasłem #roadtoMannheim przygotowują nas do Europejskiego Szczytu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w maju 2021 roku w Mannheim właśnie.

 

Na początku września br. Cooperatives Europe, w ramach partnerstwa ICA-UE (Coops4dev), którego celem jest rozwój spółdzielczości, uruchomiła bazę wiedzy pod nazwą Coopedia Knowledge Base – ujednoliconą wyszukiwarkę internetową, gromadzącą  takie zasoby jak przewodniki, artykuły, filmy, książki i wiele innych, a wszystko to w temacie spółdzielczej przedsiębiorczości.

Stworzona z myślą o spółdzielcach, Coopedia ma zmobilizować cały ruch spółdzielczy do współpracy i do wspólnego uzupełniania dedykowanej spółdzielczości bazy danych, która docelowo stanie się kompleksową przeglądarką wiedzy w zakresie spółdzielczej przedsiębiorczości.

Delegatura Regionalna w Lublinie zaprasza na szkolenie poświęcone zmianom w podatku VAT, które już zaczęły obowiązywać od stycznia br. oraz zaczynają obowiązywać dokładnie od dzisiaj, a więc od 1 października 2020 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie spółdzielni i innych podmiotów ekonomii społecznej ze sposobem, w jaki te regulacje powinny być w praktyce w sposób prawidłowy stosowane. Szkolenie przeprowadzi Pani Irena Siwek, posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu przepisów dotyczących podatku VAT (Dział Kontroli Podatkowej w U.S. w Lublinie) oraz praktykę w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z powyższego tematu.

Szkolenie odbędzie się 10 października br. w godzinach od 10:00 do 14:30 w Lublinie. Szczegółowe informacje na temat programu oraz warunków uczestnictwa można znaleźć TUTAJ.

W konsekwencji uchwalenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Minister Finansów wydał 31 marca 2020 roku. rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzeniem tym przesunięto m.in. termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące, a więc do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz jego zatwierdzenia również o 3 miesiące i termin ten mija dokładnie dzisiaj, a więc 30 września 2020 roku.

 

Wykorzystanie potencjału edukacji jako siły napędowej wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej, leży we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich. Zatem jaką rolę pełni edukacja w Unijnym Planie Działania na rzecz Ekonomii Społecznej? Jak spółdzielczość wpisuje się w jej ramy w Polsce i za granicą? Czy jest szansa, aby ES faktycznie zaistniała w szkolnym sylabusie, a młodzi ludzie byli coraz bardziej świadomi tego, że rynek pracy nie ogranicza się do korporacji i instytucji publicznych?

Te i inne tematy zostaną poruszone podczas wyjątkowego międzynarodowego seminarium online, które ZLSP organizuje wspólnie z CECOP (Europejską Federacją Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych).

Więcej informacji o programie, prelegentach z kraju i z zagranicy oraz rejestracji na to wydarzenie będziemy udostępniać na bieżąco na FB.

 

 

Postulat dotyczący włączenia spółdzielczości w programy nauczania o przedsiębiorczości powtarzany jest od wielu lat. Wynika on w szczególności z faktu, że większość młodych osób nie posiada wiedzy, że spółdzielnia to po prostu jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, że wybierając miejsce pracy czy ścieżkę kariery można pomyśleć w tym kontekście o przedsiębiorstwie spółdzielczym, że w naszym otoczeniu funkcjonuje mnóstwo firm, które oparte są o spółdzielczą własność.

Tegoroczne spotkanie sektora ekonomii społecznej i solidarnej, organizowane już po raz czwarty przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się, jak większość  w całości w formie zdalnej. Miało ono formę 4 debat, z których pierwsza poświęcona była polskiemu modelowi ekonomii społecznej i solidarnej (9 czerwca), druga z kolei dotyczyła przedsiębiorstwa społecznego jako szansy na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym (16 czerwca)a  trzecia roli ekonomii społecznej i solidarnej w dostarczaniu usług społecznych (23 czerwca).

Od momentu wprowadzenia tego instrumentu, a więc od początku maja, z pożyczki płynnościowej  w TISE skorzystało 5 Spółdzielni pracy. Dodatkowo jedna ze spółdzielni, mimo trudnej rzeczywistości gospodarczej wystąpiła i otrzymała pożyczkę inwestycyjną. Wśród tych spółdzielni pracy, które pandemia zastała w trakcie spłacania rat, 10 wystąpiło o jej restrukturyzację (wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania) i otrzymała pozytywną decyzję. Możliwość taka została wprowadzona decyzją banku Gospodarstwa Krajowego już w połowie marca br.

 

Badanie, o którym mowa nosi nazwę ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych.  Jego celem jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce.

Dane te posłużą do planowania, programowania a następnie oceny efektywności działań podejmowanych w obszarze gospodarki społecznej. 

Na początku tego roku w Malezji, Międzynarodowa Sieć Młodych, działająca w ramach Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA) zorganizowała Globalne Forum Młodych, którego tematem przewodnim była spółdzielcza przedsiębiorczość. Jednym z rezultatów była zapowiedź kontynuacji projektów skierowanych do i prowadzonych przez młodych ludzi z całego świata. Tuż przed wybuchem pandemii, Komitet Wykonawczy Sieci Młodych we współpracy ze swoimi członkami, zainicjował program, który po raz kolejny ma zachęcić młodych ludzi do tworzenia nowych spółdzielczych projektów.

Od wczoraj została udostępniona możliwość składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Pula środków przewidziana w tym instrumencie wsparcia jest ograniczona, należy jak najszybciej składać wnioski zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html Jest tutaj umieszczona również lista banków, w tym spółdzielczych, które przystąpiły do Tarczy. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Województwo małopolskie opracowało program wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku w postaci możliwości uzyskania bonu rekompensacyjnego. Bon wynosi 9 tyś. zł na jeden etat, max. dla 49 etatów.

Warunkiem jego uzyskania jest wykazanie, iż obroty firmy w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz