W dniu 17 lutego 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Księgowego w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym w Krakowie przy ul. Malborska 65, które zainaugurowało obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości wśród małopolskich spółdzielni .

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółdzielczości pracy, spółdzielczości spożywców „Społem”, spółdzielczości inwalidzkiej, spółdzielczości socjalnej, banku spółdzielczego, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, (około 40 osób).

Spotkanie rozpoczęło się od miłej uroczystości wręczenia spółdzielczego odznaczenia Mecenasowi Tadeuszowi Pyzikowi, którego dokonali Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski i Przewodniczący Rady Nadzorczej ZLSP Zdzisław Zatorski.

Imprezy związane z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości w Polsce organizowane są przede wszystkim przez środowisko spółdzielcze jednak lokalne samorządy i inne organizacje są również inicjatorami okolicznościowych spotkań i uroczystości. Pan Prezes Janusz Paszkowski zapoznał uczestników spotkania z przebiegiem konferencji „Wyzwania ekonomii społecznej” zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP - w dniu 1 lutego 2012 r. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy był partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia, które zostało wpisane w obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Gościem specjalnym Konferencji był Muhammad Yunus, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku. Spotkanie zainaugurował Prezydent Bronisław Komorowski. Wydarzenie ma i będzie miało bardzo duży wpływ na budowanie nowego wizerunku spółdzielczości w Polsce. W spotkaniu wzięło około 140 osób, w tym przedstawiciele Rządu, politycy, przedstawiciele mediów i szeroko rozumianego sektora ekonomii społecznej w tym duża grupa przedstawicieli spółdzielczości.

Prezes Janusz Paszkowski powiedział, że kilka dni po konferencji miał okazję spotkać się z Doradcą Prezydenta Henrykiem Wujcem, który stwierdził, że Pan Prezydent Bronisław Komorowski jest zainteresowany spółdzielczością i stwierdził cyt. „należy się otworzyć na spółdzielczość".

Następnie Joanna Brzozowska przedstawiła planowane działania związane z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, które mają na celu promocję spółdzielczości w Polsce, Europie i na świecie. Podkreśliła, że ogłoszenie przez Organizacje Narodów Zjednoczonych największą organizację międzynarodową roku 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości i przez to uznanie idei spółdzielczych daje unikalną szansę, która powinna zostać dobrze wykorzystana. W zakresie organizacji różnych wydarzeń ZLSP współpracuje z UNDP szczególnie w zakresie upubliczniania informacji na ten temat. Zachęciła do odwiedzania portalu internetowego www.ekonomiaspoleczna.pl. Na nim będą zamieszczane wszystkie informacje związane z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Plan wydawniczy portalu przewiduje w każdym miesiącu minimum jeden artykuł o spółdzielczości.

Jednym z najważniejszych wydarzeń wpisanych w kalendarz obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości są Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Będą one zorganizowane przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w terminie 11-12 października 2012 r. Jest to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla spółdzielczości, ale całego sektora ekonomii społecznej.

Regionalne obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości w delegaturach Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracybędą odbywały się głównie w okresie od kwietnia do lipca. Będą one przybierały różną formę np.: będą organizowane targi, seminaria, wydawnictwa promocyjne. Celem obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości jest promocja idei spółdzielczości do mieszkańców danego regionu. W każdym regionie prowadzona będzie promocja spółdzielczości i produktu spółdzielczego m.in. przez specjalny (sponsorowany) dodatek w prasie lokalnej. Centralną uroczystością obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości dla spółdzielczości pracy będzie "piknik spółdzielczy”, który zostanie zorganizowany przez ZLSP we wrześniu w okolicach Warszawy.

Obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości będą odbywały się również w innych krajach Europy i naszego globu.

Joanna Brzozowska zachęciła, aby spółdzielnie wykorzystywały logo i hasło Międzynarodowego Roku Spółdzielczości „spółdzielnie budują lepszy świat” w swoich materiałach reklamowych. Należy wykorzystać szystkie kanały i możliwości do tego, aby ludzie przyjaźniej patrzyli na spółdzielczość.  Na zakończenie zaprosiła wszystkich do współpracy i aktywnego włączenia się w obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.

W drugiej części spotkania zaprezentowały się dwie spółdzielnie: Spółdzielnia Socjalna Republika Marzeń „Mimo wszystko” Fundacji Anny Dymnej powstałej w 2010 r. oraz Transportowo Motoryzacyjnej Spółdzielni Pracy im. 1 Maja w Nowym Sączu, która powstała w 1953 r.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji Anna Bulka i Michał Zarębaa zaapelowali do wszystkich spółdzielców o przekazanie 1% podatku przy rozliczeniu rocznym PIT dla Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, która propaguje idee spółdzielcze wśród młodzieży. Zebrane środki zostaną miedzy innymi wykorzystane do ufundowania nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Fundację w tym: II Ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy o polskiej spółdzielczości, która jest organizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz