CIT dla spółdzielni

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane "Rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych w spółdzielniach. Praktyczne wypełnianie druków CIT za 2022 rok", które odbędzie się 13 marca br. w formule online. 

Celem szkolenia jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w spółdzielniach. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania spółdzielni, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.  Podstawą do właściwego rozliczenia CIT będzie też rozliczenie dotacji, dopłat i subwencji.

Na szkoleniu zostanie w praktyce przedstawiony sposób wypełniania zeznania podatkowego za 2022 r. na wybranych przykładach. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz przesłania formularza zgłoszeniowego

Sprawozdanie finansowe dla NGO i PES

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane "Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2022 rok w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się 28 lutego br. 

Szkolenie poprowadzi Justyna Janota i odbędzie się ono w godzinach 9:00 - 14:00 online. 

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego za 2022 rok w podmiotach ekonomii społecznej.W ramach szkolenia omówiona zostanie specyfika sprawozdań z załącznika nr 6, 1 i 4 ustawy o rachunkowości. Przedstawiona zostanie specyfika podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (statutową) oraz działalność gospodarczą. Poruszone zostaną zagadnienia związane z nową ustawą o ekonomii społecznej w ujęciu prowadzenia ksiąg handlowych.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, szczegółowym programem oraz w przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

Prawo pracy dla praktyków zdjęcie

Ciągłe zmiany przepisów, fakt, że na nasze krajowe prawodawstwo mają również wpływ dyrektywy unijne oraz uchylenie niektórych przepisów wprowadzonych na czas pandemii, powoduje, że często czujemy się pogubieni jak prawidłowo postępować i czy Państwowa Inspekcja Pracy, która zawita na kontrolę w naszej firmie będzie miała zdanie podobne do naszego.

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, w trakcie którego Pan Zbigniew Zych, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, radca prawny,

omówi zmiany, które w ostatnim czasie weszły w życie oraz zagadnienia, z którymi pracodawcy zmierzą się w 2023 roku.

Odbędzie się ono 9 grudnia br. online.

Zapraszamy do zapoznania się ze szcczegółowym program szkolenia.

Rekrutację prowadzimy do 2 grudnia 2022 roku a zgłosić się można za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Sprawozdanie finansowe dla spółdzielni

Szkolenie zatytułowane "Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2022 w spółdzielniach" odbędzie się w dniu 27 lutego w godz. 9:00 - 14:00 w formule online.

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w 2022 w spółdzielniach, z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z pandemii, w tym przedstawienie sposobu ujęcia w księgach pomocy w ramach PFR oraz innych.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości spółdzielni a poprowadzi je Justyna Janota. 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, szczegółowym programem oraz w przypadku zainteresowania wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz