Zmiany w podatku VAT grafika 2

 

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT. Jednym z głównych zagadnień omawianych na szkoleniu będą zmiany w pliku JPK_V7M, w szczególności obejmujące nowe stosowanie oznaczeń GTU, TP oraz MPP. Od 1 lipca br. obowiązywać będą także zmiany w rozliczaniu podatku VAT od sprzedaży towarów i świadczenia usług  podmiotom niebędącym podatnikami tzw. obrót konsumencki.

W 2021 r. zmiany dotyczą także m.in. zasad rozliczania faktur korygujących, określania kwoty granicznej dla stosowania obowiązkowej podzielonej płatności, okresu odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zakresu danych zawartych w wykazie podatników VAT czynnych.

Prawo pracy w 2021 roku grafika 2

Celem szkolenia jest omówienie bieżących zmian oraz stanowisk urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. 

Mowa będzie nie tylko o corocznych zmianach, jak wzrost płacy minimalnej, ale również o tych istotnych, dotyczących umów o dzieło, świadczeń w razie odosobnienia pracownika i zmiany przepisów wykonawczych dot. badań lekarskich profilaktycznych. Trener  przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców w zakresie omawianej tematyki.

Zapraszamy do udziału w bardzo praktycznym szkoleniu zatytułowanym „PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R. W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ".

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy, ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w 2020 w podmiotach ekonomii społecznej.

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych, sp. z o.o. not for profit oraz spółdzielni, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz wprowadzenia do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej.  

 

Zapraszamy do udziału w bardzo praktycznym szkoleniu zatytułowanym „ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH. PRAKTYCZNE WYPEŁNIENIE DRUKÓW CIT ZA 2020”.

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych, sp. z o.o. non profit i spółdzielniach socjalnej z organem podatkowym.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT. Szczególnie istotne zmiany w 2021 r. wynikają z wprowadzenia tzw. Pakietu SLIM VAT i dotyczą one m.in. zasad rozliczania faktur korygujących, określania kwoty granicznej dla stosowania obowiązkowej podzielonej płatności, okresu odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zakresu danych zawartych w wykazie podatników VAT czynnych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną problemy związane ze stosowaniem nowego JPK_V7M (m.in. oznaczanie transakcji powiązanych, refakturowanie mediów).

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz