Sprawozdanie finansowe za 2021 rok dla NGO i PES

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej na szkolenie online poświęcone przygotowaniu sprawozdania finansowego za rok 2021. Odbędzie się ono 3 marca (czwartek) na platformie ZOOM. 

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych, sp. z o.o. not for profit oraz spółdzielni, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz wprowadzenia do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej. Na szkoleniu uwzględnione zostaną zdarzenia wynikające z pandemii, w tym przedstawienie sposobu ujęcia w księgach pomocy w ramach PFR oraz innych. Na szkoleniu poruszone zostaną aspekty Polskiego Ładu w zakresie sposobów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkolenia oraz formularzem zgłoszeniowym

Przygotowanie sprawozdania finanswego post

Zapraszamy na szkolenie online, które odbędzie się 2 marca (środa) na platformie ZOOM.

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy, ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w 2021 w spółdzielniach z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z pandemii, w tym przedstawienie sposobu ujęcia w księgach pomocy w ramach PFR oraz innych.

Na szkoleniu poruszone zostaną aspekty Polskiego Ładu w zakresie sposobów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkolenia oraz formularzem zgłoszeniowym

Polski Ład szkolenie post

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z ustawy uchwalonej przez Sejm 29 października 2021 roku a 23 listopada podpisanej przez Prezydenta RP, a wynikającej z założeń tzw. Polskiego Ładu.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości spółdzielni i wszystkich osób zainteresowanych tematem zmian wchodzących w życie w związku z przyjęciem Polskiego Ładu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem, a jeśli będą Państwo zainteresowani prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego

Zmiany w podatku VAT grafika 2

Już 9 lutego br. w formule online odbędzie szkolenie poświęcone najnowszym zmianom i intepretacjom podatku VAT

Zmiany w 2022 r. wynikają z wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną również nowe uregulowania związane z fakturami ustrukturyzowanymi, a zwłaszcza elementami składowymi faktur (ok. 200 pozycji do wypełnienia) oraz systemem KSeF. Ponadto omówione zostaną kolejne zmiany i występujące problemy dotyczące stosowania JPK_V7M.

Szkolenie poprowadzi Irena Siwek, szefowa Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz formularzem zgłoszeniowym

Ochrona_sygnalist-w_post.png

Jeszcze w tym roku, a dokładnie 17 grudnia, mija termin na implementację przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Projekt ustawy w tym zakresie jest już opracowany. Wynika z niego, że podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane wdrożyć ten system od momentu wejścia w życie ustawy a pozostałe podmioty będą miały na to dwa lata. 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz