Zmiany w Kodeksie pracy 2023

Celem szkolenia, które odbędzie się 17 kwietnia br. jest omówienie zmian w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości w miejscu pracy oraz wdrożenia dyrektywy dot. work-life balance. Szkolenie poprowadzi Pan Zbigniew Zych, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. 

W pierwszej części trener omówi zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej, które wejdą w życie 7.04.2023 r. Zmiany dotyczą wielu obszarów prawa pracy, poczynając od redagowania treści umowy o pracę, poprzez akty wewnątrzzakładowe, dokumentację pracowniczą, bezpieczeństwo pracy, a kończąc na świadczeniach przysługujących pracownikom wykonującym pracę zdalną. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy wdrożeniu zmian. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in wzory dokumentów, które będzie można zastosować w praktyce.

W drugiej części szkolenia trener przedstawi zmiany w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Zmiany te wchodzą w życie 21.02.2023 r. Zaprezentowany zostanie zarówno aspekt dotyczący regulacji wewnątrzzakładowych, jak i materia dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników. W trakcie szkolenia uwzględniona zostanie również zmiana Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, która modyfikuje sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.

W trzeciej części szkolenia trener przedstawi zmiany, które wejdą w życie w drugim kwartale br. na mocy ustawy z dnia 8.02.2023 r. Nowelizacja Kodeksu pracy mająca na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców oraz opiekunów. Ustawa ta ma na celu m.in. poszerzenie uprawnień pracowników - rodziców/opiekunów, a także zrównanie ochrony osób świadczących pracę na podstawie umowy na czas określony w sposób zbliżony do tej, która obowiązuje przy zatrudnieniu bezterminowym. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie projektowanych zmian w prawie pracy tak, aby przygotować się na wdrożenie ich w zakładzie pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkolenia oraz przesłania formularza zgłoszeniowego

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz