UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

W dniu 14.06.2013 r w Domu Spółdzielczości Pracy w Krakowie przy ul. Malborskiej 65 , odbyło się™ kolejne z cyklu spotkanie Klubu Prezesa i Księ™gowego. W spotkaniu udział wzię™li przedstawiciele spółdzielni    zrzeszone w Związku Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie oraz innych branż, w tym: mieszkaniowych, spółdzielni  Społem, gastronomicznych, inwalidzkich , oraz spółdzielni socjalnych .

Wśród zaproszonych gości był Pan Piotr Huzior – Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na okrę™g małopolski. Gości przywitała Dyr. Del .Reg. w Krakowie p. Genowefa Zapasek

Z programem spotkania zapoznał zebranych P. Prezes Klubu Ryszard Woś .

Dyr. Delegatury złożyła gratulacje dwom Spółdzielnią tj. OWS Spółdzielnia Elementów Zabezpieczających w Krakowie , której Prezesem jest p. Zdzisław Zatorski oraz Elektrotechnicznej Spółdzielni Pracy im.1 Maja z Prezesem Edwardem Gryc- nagrodzonym w dniu 4 czerwca 2013 r zaszczytnym wyróżnieniem Stowarzyszenia Małych i Średnich Firm Krak Business „Pióro Biznesu”. Nagrodzeni zaprezentowali statuetkę™ i przedstawili charakterystykę™ Stowarzyszenia, które wspiera mały i średni biznes wśród, których dużą grupę™ stanowią spółdzielnie pracy.

218

Nowo wybrany Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawił zebranym swój program oraz sposób działania, podając zebranym w jaki sposób można się™ Pełnomocnikiem kontaktowaę‡. Zachę™cił także do licznego udziału w publicznym czytaniu projektu ustawy prawo spółdzielcze w dniu 24.06.2013 r .Deklarację™ uczestnictwa i zgłoszenie do Sejmu wystosowali indywidualnie obecni na spotkaniu .

Pani Joanna Brzozowska-Wabik, kierująca Agencją Promocji i Rozwoju Spółdzielni , zachę™ciła zebranych do udziału w projekcie Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych (TISE ) , którego partnerem jest Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w aplikowaniu o fundusze pożyczkowe z projektu. Spółdzielnie zapoznane zostały na szkoleniach w całym kraju z tym instrumentem finansowym. Omówiła również planowane na miesiąc czerwiec 2013 szkolenie z zakresu prawa pracy, a także o niezwykle istotnym dla spółdzielni planowanym cyklu szkoleń członków Rad Nadzorczych, które rozpoczyna w dniu Mię™dzynarodowego Świę™ta Spółdzielczości 01.07.2013 Konferencja w Warszawie w siedzibie KRS.

219

Kolejnym punktem programu była prezentacja ze spotkania polskich spółdzielców różnych branż ( rolnicy, mleczarze, metalowcy, wytwórcy konfekcji, motoryzacyjne, producenci wód mineralnych oraz spółdzielnie farmaceutyczne i spożywcze) ze spółdzielcami w Rosji, podczas seminarium zorganizowanego przez ZLSP w Sankt Petersburgu .Relację™ ze spotkania przedstawił p. Prezes Józef Konar.

Prezentację™ SCSK „Optima” przedstawiła p. Bożena Piaskowy, zapraszając do korzystania z sal wykładowych oraz miejsc noclegowych w Krakowie, Gdańsku i Warszawie.

220

Na zakończenie spotkania uroczyste życzenia z okazji Mię™dzynarodowego Dnia Spółdzielczości przypadającego jak co roku w dniu 01.lipca wszystkim zebranym złożył Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy - Pan Janusz Paszkowski wrę™czając pamiątkowe upominki .

221 222

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz