Spółdzielnie się opiekują okładka

Raport CECOP koncentruje się na tym, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia dużego zapotrzebowania na opiekę i jak radzą sobie z wyzwaniami w tym sektorze. Jest teraz dostępny również w języku polskim.

W czerwcu 2022 roku CECOP opublikowała raport „Spółdzielcze się opiekują! Zalety modelu spółdzielczego dla zaspokojenia różnych potrzeb i wyzwań związanych z opieką w UE".

Opieka jest powszechną potrzebą, podczas gdy jej świadczenie jest szybko rozwijającym się sektorem gospodarki. W oczekiwaniu na Europejską Strategię Opieki, która ma zostać opublikowana jesienią 2023 roku, niniejszy raport CECOP koncentruje się na europejskich spółdzielniach, które działają w sektorze opieki, oferując zasadniczo wszystkie rodzaje usług opiekuńczych milionom potrzebujących i zatrudniając setki tysięcy opiekunów. Przyglądamy się temu, w jaki sposób spółdzielnie przyczyniają się do zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na opiekę i stawiają czoła różnym wyzwaniom w tym sektorze. Raport przedstawia również przykłady najlepszych praktyk i oferuje zalecenia dotyczące polityki w tym obszarze.

Raport w języku polskim do pobrania TUTAJ.

Publikacja pt. „Trwałe oddziaływanie. Pomiar wpływu społecznego spółdzielni pracy i spółdzielni socjalnych w Europie” podkreśla pozytywny wpływ, jaki spółdzielnie socjalne i spółdzielnie pracy wywierają na społeczności, w których są zakorzenione, oraz na osoby zaangażowane, takie jak pracownicy, członkowie oraz beneficjenci świadczonych przez nie usług.

Raport, którego współautorami są organizacje członkowskie CECOP:  Confcooperative Federsolidarietà z Włoch oraz COCETA z Hiszpanii, pokazuje, jak spółdzielnie mogą promować zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i ekologiczny w swoich społecznościach w sposób zintegrowany, demokratyczny i oparty na współpracy. Przedstawia konkretne i funkcjonalne przykłady narzędzi oceny wpływu społecznego, które mają swoje zastosowanie we Włoszech i Hiszpanii.

Wydawcą polskiej wersji raportu jest ZLSP, a można go pobrać TUTAJ

Trwałe Oddziaływanie zdjęcie

Raport z badania realizowanego w 2015 roku w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich a realizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy we współpracy z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz gminą Raciechowice.

Mając na uwadze bogatą tradycję spółdzielczości uczniowskiej badanie zaprojektowano tak, aby objęło ono swoim zakresem pełne spectrum działalności SU, idee oraz wartości, które są przez spółdzielnie promowane oraz wpływ tych działań na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodych ludzi.

TUTAJ można pobrać pełny raport - "Kondycja Spółdzielni Uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży"

Kondycja spdzielni uczniowskich OKADKA

 

Raport z badania przeprowadzonego na przełomie 2018 i 2019 roku wśród 27 spółdzielni pracy, które zaciągnęły pożyczkę z Funduszu Ekonomii Społecznej prowadzonego przez TISE (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych) do czerwca 2018 roku.

Głównym celem badania była analiza oceny Prezesów spółdzielni w zakresie wpływu pożyczki na rozwój spółdzielni oraz na podejście do korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych w ogóle.  

W raporcie zaprezentowano m.in.:

  • krótki rys historyczny dotyczący definiowania ekonomii społecznej i obecności w tych definicjach spółdzielczości pracy,
  • ofertę w zakresie zwrotnych instrumentów finansowych,
  • zakres współpracy pomiędzy ZLSP a TISE, będącego operatorem Funduszu Pożyczkowego ES,
  • metodologię badania,
  • analizę materiału  badań jakościowych, a więc wywiadów telefonicznych z Prezesami spółdzielni,
  • analizę danych zgromadzonych przy wykorzystaniu ankiety internetowej.

 

TUTAJ można pobrać pełny raport - "Zwrotne instrumenty finansowe w działalności spółdzielni"

Zwrotne instrumenty OKADKA

 

 „Spółdzielczość pracy w Polsce. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju”

Raport z badania przeprowadzonego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w 2016 roku wśród spółdzielni pracy zrzeszonych w ZLSP. Celem analizy było określenie aktualnych problemów społecznych i ekonomicznych, zarówno natury wewnątrz-spółdzielczej jak i związanej z otoczeniem, w którym spółdzielnie pracy funkcjonują.

Opracowanie zawiera  m.in. następujące części:

  • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania działalności i rozwoju spółdzielni pracy – opracowanie na podstawie materiałów źródłowych zebranych techniką wywiadów pogłębionych wśród prezesów losowo wybranych spółdzielni pracy z całej Polski, zrzeszonych w ZLSP.
  • Stan i perspektywy działalności spółdzielni pracy w opinii władz badanych spółdzielni – opracowanie na podstawie zogniskowanych wywiadów grupowych, w których udział brali zarówno prezesi zarządów spółdzielni, przewodniczący rad nadzorczych jak i członkowie tych organów.
  • Analiza SWOT sektora spółdzielni pracy.

 

 TUTAJ można pobrać pełny raport - Spółdzielczość pracy w Polsce

Spdzielczo pracy w Polsce OKADKA

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz