Co to jest ESEM?

ESEM (European Social Enterprise Monitor), czyli Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych to internetowe badanie panelowe, gromadzące dane w celu porównania Przedsiębiorstw Społecznych i społecznych Start-Upów w Europie i krajach z nią sąsiadujących. Sposobem na zdobycie tych danych jest dostępna od 2020 roku ankieta online, której wyniki można śledzić w tzw. pulpitach wizualizacyjnych online, raporcie europejskim i raportach krajowych.

Komu i do czego potrzebny jest ESEM?

ESEM, jako ogromna baza wiedzy na temat PS w poszczególnych krajach, pokazuje ich ogólną kondycję, sukcesy, porażki i bariery, z którymi się zderzają. Dzięki temu władze państw i politycy widzą jak na dłoni, co mogą zrobić, by je wesprzeć. Sami zainteresowani natomiast, czyli Przedsiębiorstwa Społeczne, mogą wymieniać się między sobą doświadczeniami, a także nawiązywać kontakty i, jeśli zechcą, pomagać sobie wzajemnie.

Czy ESEM to coś nowego?

Tak i nie. Tak, bo jeszcze nigdy monitor kondycji Przedsiębiorstw Społecznych nie obejmował tylu państw i nie, bo podobne działania trwają już od ponad 10 lat na skalę krajową w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii, a ESEM stanowi ich rozszerzenie i umiędzynarodowienie.

Tak obszerne badanie będzie miało pozytywny wpływ na Przedsiębiorstwa Społeczne oraz gospodarkę społeczną i solidarną w całej Europie i poza nią.

Co dokładnie chcemy osiągnąć dzięki ESEM?

▪ łatwy dostęp do danych na temat Przedsiębiorstw Społecznych dla polityków, decydentów, urzędników państwowych, inwestorów i badaczy;

▪ dostosowanie prawodawstwa, polityki, polityk unijnych i krajowych do potrzeb istniejących i aspirujących Przedsiębiorstw Społecznych;

▪ inwestorzy społeczni i organizacje wspierające będą lepiej poinformowane i szybciej reagujące na potrzeby Przedsiębiorców Społecznych;

▪ krajowi partnerzy ESEM będą bardziej świadomi swoich programów wsparcia, finansowania i promowania, a Przedsiębiorstwa Społeczne zaczną uczyć się od siebie nawzajem;

▪ bardziej efektywne finanse społeczne, innowacje i przedsiębiorczość społeczna przyspieszą realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku.

Jeśli jesteście Przedsiębiorstwem Społecznym lub planujecie nim wkrótce zostać, ta ankieta jest dla Was. Do dzieła: ESEM  badanie

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz