KPO dla PES grafika

13 czerwca 2023 roku Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu dotacyjnego zatytułowanego „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025”.

Głównym celem Programu było umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Wsparcie to polegało w szczególności na umożliwieniu podmiotom ekonomii społecznej uzyskania środków finansowych na modernizację.

Ta modernizacja miała doprowadzić do następujących efektów:

 • Rozpoczęcie działalności w nowej branży lub formie,
 • zwiększenie skali prowadzonej działalności,
 • zwiększenie obrotów, zysków lub zatrudnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku spółdzielnie pracy zaliczają się do katalogu podmiotów ekonomii społecznej a więc mogły być beneficjentem tego programu.

Związek Lustracyjny Spółdzielni poprzez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości bardzo mocno zaangażował się we wsparcie spółdzielni zrzeszonych, by wykorzystały tę szansę na poprawę swojej stabilizacji rynkowej, na wymianę sprzętu lub inne zakupy inwestycyjne, które pomogą im kontynuować i rozwijać działalność w tych trudnych czasach.

Już w IV kwartale 2022 roku ZLSP informował o planowanym programie na spotkaniach Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. 19 grudnia 2022 r. i 17 stycznia 2023 r. odbyły się spotkania informacyjne dla zrzeszonych spółdzielni a od początku stycznia do 17 lutego, kiedy nastąpiło zamknięcie programu Związek świadczył stałe wsparcie dla spółdzielni pomagając im pisać wnioski o dofinansowanie.

Łącznie w konkursie złożono 1115 wniosków ze strony podmiotów ekonomii społecznej, z czego 15 to wnioski złożone przy wsparciu ZLSP. Na etapie oceny formalnej odpadło w sumie ponad 260 podmiotów, ale żaden z „naszej 15tki”. Wszystkie zakwalifikowały się do oceny merytorycznej a w jej wyniku aż 10 na 15 spółdzielni otrzymało dofinansowanie. Jest to duży sukces biorąc pod uwagę fakt, iż żaden z tych podmiotów nie mógł liczyć na dodatkowe 5 punktów za posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

O dotację aplikowały Spółdzielnie z terenu całego kraju, od Podkarpacia po Pomorze.

Zakres wniosków był różnorodny, w tym m.in..:

 • Panele fotowoltaiczne
 • Nowoczesne maszyny i urządzenia, w tym unity dentystyczne, sprzęt do wykonywania specjalistycznych badań, typu RTG, mierniki do mierzenia poziomu zanieczyszczeń, etc.
 • Sprzęt komputerowy
 • Samochód ciężarowy
 • Modernizacja majątku trwałego – na przykład przebudowa poczekalni dla pacjentów, kotłowni, modernizacja dachu, etc.
 • Zmiana obiegu dokumentów z analogowego na cyfrowy.

 

Poniżej przedstawiamy listę spółdzielni, które uzyskały pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektów (w kolejności uzyskanych punktów):

 1. Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
 2. EKO-LABOR Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy Spółdzielnia Pracy
 3. Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
 4. Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów ZDROWIE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olsztynie
 5. Szklarskie Zakłady Przetwórcze PRZEŁOM Spółdzielnia Osób Fizycznych
 6. Rzeszowska Spółdzielnia Usługowo-Handlowa
 7. Stomatologiczna Spółdzielnia Pracy „DENTYSTYKA”
 8. Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
 9. Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP w Białymstoku
 10. Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Rzeszowie

Serdecznie gratulujemy!

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz