KPO dla PES grafika

Uchwalona 5 sierpnia 2022 roku ustawa o ekonomii społecznej potwierdziła obecność spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w definicji podmiotów ekonomii społecznej. Rozszerzyła ją nawet o spółdzielnie produkcji rolnej.

Tym samym spółdzielnie pracy są beneficjentem programu, który 17 stycznia 2023 roku ogłosiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a który jest zatytułowany „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Uprawnieni wnioskodawcy będą mogli się starać o dotacje nawet do 190 tysięcy złotych na modernizację, w tym zakup środków trwałych. Wydatki inwestycyjne muszą bowiem stanowić co najmniej 70 % wnioskowanej kwoty.

Można ją przeznaczyć m.in. na:

  1. przeprowadzenia ekspertyzy lokalnego rynku pod kątem możliwości rozpoczęcia nowej formy działalności np. (działalności gospodarczej) lub rozwinięcia dotychczasowej formy działalności, m.in. przez wprowadzenie do oferty produktów lub usług związanych z zieloną transformacją,
  2. rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności m.in. związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu,
  3. wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
  4. rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności przez zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp.,
  5. wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej,
  6. cyfryzacja dystrybucji lub sprzedaży, finansowanie tworzenia lub włączenia w internetowe platformy lub kanały sprzedaży itp.,
  7. doradztwo zewnętrzne polegające na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi lub technologii,
  8. informacja i promocja związana z modernizacją, w tym wydatki dotyczące: oznaczeń; bilbordów; tablic informacyjno-promocyjnych oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, promocja w mediach społecznościowych,
  9. doposażenie umożliwiające pracę zdalną w zakresie: doradztwa, szkoleń dla pracowników oraz zakupu licencji lub oprogramowania.

Spółdzielnie należące do ZLSP mogą liczyć na bardzo szeroką pomoc w zakresie przygotowania wniosków konkursowych. Już w grudniu 2022 r. odbyło się dla nich pierwsze bezpłatne spotkanie informacyjne, a kolejne w pierwszej połowie stycznia 2023 roku. Poprzez działania Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości spółdzielnie były na bieżąco informowane o wszelkich zmianach, nowościach i aktualnościach na temat programu. Wreszcie, co najważniejsze, otrzymały bardzo szeroką pomoc w zakresie wsparcia w pisaniu projektów – konsultacje, uwagi, pomoc w wypełnianiu wniosków.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz