zdjęcie 3

8 września 2022 roku odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli 4 branż, które charakteryzuje powiązanie stosunku członkostwa ze stosunkiem pracy. Gospodarzem spotkania był Związek Lustracyjny Spółdzielni reprezentowany przez Joannę Brzozowską-Wabik – Członkinię Zarządu oraz Annę Bulka – Sekretarz Rady Nadzorczej. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Cezary Miżejewski – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Hubert Pora – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych oraz Łukasz Zbonikowski – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Okazją do spotkania było właśnie włączenie rolniczych spółdzielni produkcyjnych do katalogu podmiotów ekonomii społecznej w ustawie, która została uchwalona 5 sierpnia 2022 roku. Daje to tego typu spółdzielniom wiele możliwości zarówno w zakresie promocji ich działalności w społecznościach lokalnych jak i dostępu do instrumentów wsparcia, na przykład zwrotnych instrumentów finansowych.

W trakcie spotkania dyskutowano o tym, co wynika z faktu uchwalenia ustawy oraz w jaki sposób można byłoby zacieśnić współpracę pomiędzy spółdzielniami pracowniczymi. Ważnym wątkiem było zachęcenie przedstawicieli różnych branż  do aktywnego udziału w Regionalnych Komitetach Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz wyłonienie reprezentacji do Krajowego Komitetu. Rozmowy dotyczyły również edukowania poszczególnych spółdzielni, przede wszystkim RSP, o tym, jak odnaleźć się w sektorze. Pomysły na wspólne działania wykraczały jednak poza obszar ekonomii społecznej i dotykały problemów i wyzwań samej spółdzielczości jako takiej. Rozmawiano więc m.in. o potencjalnych zmianach prawnych, które warto byłoby zaproponować, aby zatrzymać likwidację istniejących spółdzielni i zachęcać do tworzenia nowych.

W konkluzji spotkania strony zadeklarowały chęć podpisania porozumienia, które potwierdzi intencję ściślejszej współpracy.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz