International CoopsDay Facebook

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości przypada w pierwszą sobotę lipca. W tym roku będzie obchodzony po raz 100tny! Mija tym samym dekada odkąd Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowy Rok Spółdzielczości, którym był 2012-ty!

Patrząc wstecz na tę spółdzielczą dekadę widzimy jak wiele się w ruchu spółdzielczym zmieniło. Przemiany społeczne, wchodzenie na rynek pracy nowego pokolenia, rewolucja cyfrowa, zagrożenia klimatyczne, fakt, że coraz boleśniej doświadczamy ograniczoności wielu zasobów, spowodowały, że wartości wspólnotowości zaczynają nabierać nowego znaczenia. Popularność, szczególnie wśród młodzieży, zyskują organizacje i przedsiębiorstwa oparte na wartościach, w tym spółdzielnie. To zainteresowanie przejawia się w tworzeniu tzw. spółdzielni platformowych czy też spółdzielni energetycznych. 

Tematem przewodnim tegorocznego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości jest hasło ONZ-owskiego roku, czyli „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Działając na całym świecie, w wielu różnych sektorach gospodarki, spółdzielnie okazały się bardziej odporne na kryzysy niż inne rodzaje przedsiębiorstw. Wspierają partycypację gospodarczą, walkę z degradacją środowiska i zmianami klimatycznymi, tworzą dobre miejsca pracy, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, utrzymują kapitał finansowy w społecznościach lokalnych, budują etyczne łańcuchy wartości, a poprzez poprawę warunków materialnych i bezpieczeństwa ludzi przyczyniają się do pozytywnego pokoju.

Na potwierdzenie tych słów warto przytoczyć dane z raportu zatytułowanego „Cooperatives and Employment. Second Global Report” opublikowanego w 2017 roku. Wynika z niego m.in., że liczba spółdzielni na całym świecie wynosi prawie 3 miliony, a liczba członków we wszystkich typach spółdzielni to ponad 1 miliard 200 milionów.

Jednocześnie na podstawie danych ze 156 krajów oszacowano, że zatrudnienie w spółdzielniach lub w przedsiębiorstwach od nich bezpośrednio zależnych dotyczy co najmniej 279,4 mln osób na całym świecie, czyli 9,46% globalnie zatrudnionych. Z tej liczby 27,2 mln pracuje stricte w spółdzielniach, w tym jest to około 11 mln członków.

Jest co świętować, czyż nie?

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz