Współpraca pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni a AGH nabiera rozpędu. Poprzednie działania doprowadziły m.in. do wprowadzenia w program nauczania przedmiotu „Spółdzielczość we współczesnym biznesie” oraz powołania koła naukowego Bridge2Business prowadzonego pod opieką prof. Joanny Dudy. Jednym z obszarów zainteresowania koła jest właśnie spółdzielczość, czy nawet szerzej ekonomia wartości.

7 lutego br. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

  • Ze strony AGH: prof. Marek Dudek – Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Joanna Kulczycka – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej;
  • Ze strony Związku Lustracyjnego Spółdzielni: Janusz Paszkowski – Prezes Zarządu, Joanna Brzozowska-Wabik – Członkini Zarządu

Ustalono m.in., iż AGH wyrazi formalny akces, aby stać się Interesariuszem Związku a między instytucjami dojdzie do podpisania formalnej umowy o współpracy. Zostanie wydany podręcznik do nauczania studentów na temat spółdzielczości, który oprócz wiedzy o spółdzielczej formie prowadzenia działalności będzie zawierał również przykłady dobrych praktyk, proponowaną bibliografię oraz przykładowe tematy prac licencjackich i/lub magisterskich. Wreszcie, zostaną podjęte działania mające na celu powołanie na Wydziale Zarządzania Centrum Spółdzielczego, którego głównym obszarem zainteresowania będzie prowadzenie badań naukowych i edukacji w tym obszarze.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz