XVI Zjazd Delegatów

14 listopada 2021 roku minęło dokładnie 30 lat od powołania Związku Lustracyjnego Spółdzielni (wcześniej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy). Miała to być okazja do hucznego świętowania. Niestety szalejąca pandemia spowodowała, że XVI Zjazd Delegatów ZLSP ponownie odbył się zdalnie.

Ostatecznie 18 listopada br. 35 delegatów ze spółdzielni zrzeszonych w ZLSP podjęło szereg ważnych decyzji. Należały do nich m.in. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych za lata 2017 – 2020, zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZLSP za lata 2017 – 2021 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

W głosowaniu tajnym odbyło się również powołanie nowej Rady Nadzorczej na kolejną 4-letnią kadencję. W myśl nowego statutu Związku, zarejestrowanego w styczniu br., Rada liczy maksymalnie 13 osób.

Prezes Zarządu ZLSP omówił program działalności ZLSP na lata 2022-2025 odnosząc się do działalności statutowej, lustracji spółdzielczej, szkoleń, archiwizowania dokumentów, pomocy i wsparcia dla spółdzielni, działalności w zakresie instrumentów finansowych wspierających działalność spółdzielni, współpracy międzynarodowej oraz z Krajową Radą Spółdzielczą, działalności integracyjnej, działalności w zakresie doskonalenia kadr i własnej struktury, współpracy i wsparcia dla Fundacji Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich. Prezes Janusz Paszkowski podkreślił, że głównym celem Związku jest działanie na rzecz spółdzielni a realizacja tego celu wymaga zdobywania nie tylko wielkich środków pieniężnych, ale także aktywności pracowników.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz