Od momentu wprowadzenia tego instrumentu, a więc od początku maja, z pożyczki płynnościowej  w TISE skorzystało 5 Spółdzielni pracy. Dodatkowo jedna ze spółdzielni, mimo trudnej rzeczywistości gospodarczej wystąpiła i otrzymała pożyczkę inwestycyjną. Wśród tych spółdzielni pracy, które pandemia zastała w trakcie spłacania rat, 10 wystąpiło o jej restrukturyzację (wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania) i otrzymała pozytywną decyzję. Możliwość taka została wprowadzona decyzją banku Gospodarstwa Krajowego już w połowie marca br.

 

 

4 czerwca, TISE (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych) zorganizowało webinarium poświęcone różnym możliwościom uzyskania wsparcia finansowego przez podmioty ekonomii społecznej.

Podstawowym tematem był oczywiście instrument płynnościowy, który dzisiaj wydaje się być najbardziej adekwatny do trudnej sytuacji przedsiębiorstw społecznych. Przedstawiciele TISE podkreślali, iż jest to instrument wprost wprowadzony na walkę ze skutkami pandemii wśród pomiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni pracy i stricte przeznaczony na utrzymanie płynności w przedsiębiorstwie. Oprocentowanie w roku bieżącym jest absolutnie minimalne, ponieważ wynosi 0,1 %. Pożyczki będą również udzielane w roku przyszłym.

Co ważne, ze środków tych można opłacić nie tylko wynagrodzenia pracowników, ale również składki na ZUS oraz do US. Nie można jednak spłacać nimi innych rat kredytowych. Ważny wymóg dotyczy również konieczności utworzenia osobnego konta, z którego będą ponoszone wydatki.

Ponieważ pożyczki płynnościowe są finansowane ze środków unijnych, istnieje oczywiście wymóg posiadania uregulowanej sytuacji jeśli chodzi o zobowiązania publiczno-prawne. Rzeczywistość jest jednak taka, że wiele podmiotów wystąpiło do ZUS z wnioskiem o umorzenie części składek. Przedstawiciele TISE podkreślali, że nie wyklucza ich to z możliwości starania się o pożyczkę. Należy po prostu uzyskać zaświadczenie z ZUS, iż czekamy na decyzję w tej sprawie.

Spółdzielnie pracy, które są zainteresowane uzyskaniem takiej pożyczki, zachęcamy do kontaktu z Delegaturami Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy lub bezpośrednio z TISE.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz