Badanie, o którym mowa nosi nazwę ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych.  Jego celem jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce.

Dane te posłużą do planowania, programowania a następnie oceny efektywności działań podejmowanych w obszarze gospodarki społecznej. 

Mimo, że prowadzone jest przez Urząd Statystyczny w Krakowie, obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Jak podkreślają jego przedstawiciele, „w celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz”.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza ES-S na Portalu Sprawozdawczym GUS w terminie do 12 czerwca 2020 r.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o przesyłanie formularzy na adresy mailowe pracowników Urzędu lub na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3; 31-223 Kraków z dopiskiem Ekonomia Społeczna.

W celu uzyskania pomocy w sprawach związanych z wypełnieniem formularza ES-S prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu, których adresy e-mail oraz telefony kontaktowe znajdują się na stronie.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz