UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) w Brukseli odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji CECOP reprezentującej spółdzielnie przemysłowe i usługowe. W spotkaniu z ramienia ZLSP uczestniczyli Prezes ZLSP, Pan Janusz Paszkowski, Wiceprezydent CECOP, oraz Pani Urszula Fila-Kicman, asystentka Prezesa ZLSP.

Dokument strategiczny dot. Przyszłości Pracy obrazujący stanowisko spółdzielni przemysłowych, rzemieślniczych i usługowo-produkcyjnych został opracowany przez CICOPA (Międzynarodową Organizację reprezentującą w/w spółdzielnie) w konsultacji z jej członkami, w tym, Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki badania dot. wpływu spółdzielczości na nasze życie przeprowadzonego w Polsce w 2017 r.. Celem badania było zbadanie ekonomicznych i społecznych korzyści, jakie spółdzielnie przysparzają swoim członkom oraz korzyści wynikających z działalności spółdzielni na poziomie społeczności lokalnych.

pic 1

W dniu 18 grudnia 2017  roku w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w siedzibie Delegatury Regionalnej w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) odbyło się przedświąteczne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych branż spółdzielczych z województw małopolskiego i śląskiego, seniorzy spółdzielcy, przedstawiciele przedsiębiorców, Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”, Małopolskiej Izby Rzemieślniczej, krakowskich uczelni i Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Pełnomocnik Krajowej Rad Spółdzielczej Piotr Huzior. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Gości powitała dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie ZLSP Anna Bulka. Porządek obrad wraz z harmonogramem spotkania  przedstawił Prezes Klubu Ryszard  Woś.

1a

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz