Ponad 12 % ludzkości jest częścią ruchu spółdzielczego składającego się z 3 milionów przedsiębiorstw spółdzielczych istniejących na świecie. Oferują pracę 10 % osób aktywnych zawodowo na wszystkich kontynentach. 300 największych światowych organizacji generuje obroty na poziomie ponad 2 miliardów dolarów. To dane opublikowane w 2019 r. w Światowym Monitorze Spółdzielczym.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, to jedna z najstarszych (założona w 1895 roku) oraz największych (zrzeszająca ponad 1,2 miliardy osób zrzeszonych w spółdzielniach na wszystkich kontynentach) organizacja pozarządowa na świecie. Reprezentuje i służy spółdzielniom w wielu różnych branżach, m.in. w bankowości, rolnictwie, sektorze zdrowotnym, ubezpieczeniowym, wytwórczym, mieszkaniowym, usługowym, konsumenckim i wielu innych. Jest „strażnikiem” Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości, która zawiera 10 kluczowych wartości i 7 Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych, które stanowią wspólny mianownik działania dla wszystkich spółdzielni, niezależnie od regionu czy branży.

Odpowiednikiem MZS w Europie, a jednocześnie jego europejską organizacją, jest Cooperatives Europe. Zrzeszając 140 milionów indywidualnych członków, będących właścicielami 176 tysięcy przedsiębiorstw spółdzielczych, tworzących 4,7 miliona miejsc pracy, jest największą organizacją pozarządową w Europie.

CECOP, czyli Europejska Konfederacja Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Socjalnych i Przedsiębiorstw Partycypatywnych jest z kolei tzw. organizacją sektorową. Reprezentuje bowiem 25 krajowych zrzeszeń spółdzielni wytwórczych działających w 15 europejskich krajach. Łącznie reprezentuje więc 40 000 przedsiębiorstw spółdzielczych zatrudniających 1,3 miliona osób.

Do CECOP należy m.in. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, a jego Prezes, Pan Janusz Paszkowski, pełni jednocześnie funkcję Wiceprezydenta CECOP.

world coop

 

"Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą"

(art. 1 § 1 Prawa spółdzielczego).

SPÓŁDZIELNIA to dobrowolne zrzeszenie osób, które podjęły decyzję, aby wspólnie prowadzić przedsiębiorstwo. W przypadku spółdzielni pracy mamy dodatkowo do czynienia z osobistą pracą członków. Oznacza to, że spółdzielnia ma prawo, ale też obowiązek członków zatrudniać, a członkowie mają prawo ale i obowiązek w tej spółdzielni pracować.

Tradycje spółdzielcze w Polsce sięgają początków XIX wieku. Wtedy to właśnie, w roku 1816, ks. Stanisław Staszic założył pierwszą organizację opartą na zasadach spółdzielczych, a Hrubieszowskie Towarzystwo Ratowania się w Nieszczęściach.

Pierwsza natomiast spółdzielnia pracy powstała w 1976 roku w Krakowie a nosiła nazwę Drukarnia Związkowa.

Aktualnie w Polsce istnieje 16 wyodrębnionych branż spółdzielczych, a należą do nich oprócz wspomnianych spółdzielni pracy, m.in. spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie rękodzieła ludowego „Cepelia”, spółdzielnie spożywców SPOŁEM, spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”, spółdzielnie mieszkaniowe, wiele typów spółdzielni rolniczych, banki spółdzielcze, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, etc. Do najmłodszej branży spółdzielczej, jeśli chodzi o wiek członków należą oczywiście spółdzielnie uczniowskie, które działają w szkołach. Najmłodszą z kolei branżą spółdzielczą ze względu na wiek powstawania podmiotów, są spółdzielnie socjalne wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 2004 roku. Mamy również kiełkującą w Polsce, a świetnie rozwijającą się w Europie Zachodniej, branżę spółdzielni energetycznych, która z kolei została uznana przez prawo we wrześniu 2019 roku.

Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce aktywnie prowadzi działalność ok. 500 spółdzielni pracy.

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz