17 stycznia 2019 roku w Składnicy Akt w Białymstoku odbyło się pierwsze w tym roku spotkania Klubu Prezesa i Głównego Księgowego z województwa podlaskiego.

Wśród gości byli przedstawiciele różnych środowisk spółdzielczych, między innymi:

  • banków spółdzielczych, w tym Banku Spółdzielczego w Białymstoku i w Zambrowie,
  • spółdzielni pracy – Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy w Białymstoku oraz Spółdzielni Pracy Fryzjersko-Kosmetycznej w Białymstoku,
  • spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska’ Oddział Okręgowy w Białymstoku, Białostockiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Białymstoku, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wasilkowie
  • czy spółdzielni „SPOŁEM” – PSS „Społem” w Białymstoku.

Na spotkaniu Prezes Zarządu ZLSP Janusz Paszkowski podsumował wydarzenia minionego 2018 roku, zarówno w spółdzielczości polskiej jak i w spółdzielczych organizacjach międzynarodowych. Omówiono także przebieg VI Festynu Spółdzielczego, który odbył się 17 czerwca 2018 roku na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku, a którego głównym organizatorem już po raz szósty był Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie.

Dyrektor Delegatury Regionalnej w Warszawie przybliżyła uczestnikom spotkania najnowsze zmiany przepisów obowiązujących od tego roku. Przedstawiono także ofertę studiów podyplomowych kierowanych do podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni oraz właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw „Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami”, które Związek Lustracyjny współorganizuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Miła atmosfera spotkania była okazją do dyskusji i wymiany opinii w sprawach dotyczących spółdzielczości, zarówno w tematyce prawa spółdzielczego jak i innych uregulowań prawnych, którym podlegają spółdzielnie różnych branż, ogólnej sytuacji przedsiębiorstw spółdzielczych w obecnej gospodarce, możliwościach szerzenia wiedzy o spółdzielczości i organizacjach spółdzielczych, a także o sposobach wzajemnego wspierania się spółdzielców.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia