EVERY COOPERATIVE MAY JOIN OURASSOCIATION BY FILLING IN THE FOLLOWING DECLARATION


(nazwa spółdzielni)

(miejscowość‡ i data)
 
(miejscowość‡, adres)
 

DoZarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni PracyWARSZAWA

DEKLARACJA

Na podstawie art. 240 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210 z późniejszymi zmianami),Statutu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz uchwały Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni wnosimy o przyję™cie


(nazwa spółdzielni, miejscowość‡, adres)

w poczet członków Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

Jednocześnie deklarujemy wpisowe w kwocie 200 złotych oraz składkę™ roczną w wysokości do 0,1% przychodu Spółdzielni, nie wię™cej niż 3,5 tysiąca złotych.

Prezes Zarządu Spółdzielni
......................................................
(podpis)

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni
.....................................................
(podpis)

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia