Składnica akt ZLSP w Chełmży

87-140 Chełmża, ul. Gen. Hallera 25
tel. (0-56) 675-22-64

 

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO - JANOWIEC WIELKOPOLSKI

BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNOCHEMIA" - BYDGOSZCZ

REJONOWY ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ - BYDGOSZCZ

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA - GZIN

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY - PIASECZNO

SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH - BYDGOSZCZ

SPÓŁDZIELNIA PRACY "WOSKOCHEMIA" - GNIEWKÓW

SPÓŁDZIELNIA PRACY BLACHARZY I INSTALATORÓW "INSTAL" - BYDGOSZCZ

SPÓŁDZIELNIA PRACY BRANŻY SPOŻYWCZEJ "NADWIŚLANKA" - TORUŃ

SPÓŁDZIELNIA PRACY "EKOTECHNIKA" - BYDGOSZCZ

SPÓŁDZIELNIA PRACY "OMEGA" - BYDGOSZCZ

SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLDRUK" - BYDGOSZCZ

SPÓŁDZIELNIA PRACY ROBÓT DROGOWYCH I BUDOWLANYCH - CHEŁMŻA

SPÓŁDZIELNIA PRACY RYBOŁÓWSTWA ŚRÓDLĄ„DOWEGO "CERTA" -WŁOCŁAWEK

SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUGOWO - HANDLOWA - BYDGOSZCZ

SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUGOWO INWESTYCYJNA - TORUŃ

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BRANŻY DRZEWNEJ "STOLMEB" - BYDGOSZCZ

SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA "ROLMECH" - PRUSZCZ POMORSKI

WŁOCŁAWSKIE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE "WŁOZAMOT" SPÓŁDZIELNIA PRACY - WŁOCŁAWEK

WOJEWÓDZKI ZWIĄ„ZEK SPÓŁDZIELNI PRACY - BYDGOSZCZ

WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY - LIPNO

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH - BYDGOSZCZ

 

logocecop

 

logotyp Coopedia